Phát hành NukeViet 20.07.2024

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát

Thứ năm - 08/07/2021 21:20
Từ những tiêu chí đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát để xem xét website đã phù hợp và tuân thủ theo các Thông tư, chỉ thị của Bộ GD&ĐT về một website chuẩn trong giáo dục hay chưa. Các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây để nắm bắt các tiêu chí và từ đó tự đánh giá được cổng thông tin giáo dục của Sở/phòng mình đang quản lý.
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát

Theo các tiêu chí đánh giá về một website chuẩn trong giáo dục được quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT, Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa 100/100 điểm thông qua 6 tiêu chí: Tên miền, Cổng thông tin điện tử, Mã nguồn, Hệ thống, Tương thích trên các trình duyệt, Tương thích trên các thiết bị.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (chấm điểm)
Cổng thông tin Phòng Giáo dục Bến Cát được trang Nukeviet.vn  đánh giá 100 điểm

1. Tên miền

Theo Điều 3, Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20/12/12 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

  • Tên miền của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục là tên đăng ký sở hữu của cơ sở đó trên mạng Internet. Tên miền của các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục tại Việt Nam phải là tên miền cấp hai, có dạng edu.vn (sau đây gọi tắt là Tên miền riêng). Tên miền được dùng để tạo lập thư điện tử và trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử.
  • Tên miền riêng của các cơ quan quản lý giáo dục có dạng tên-tỉnh.edu.vn

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đã có domain riêng http://bencat.edu.vn/ đạt đúng quy định.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát
Tên miền của Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt chuẩn theo quy định

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

2. Cổng thông tin điện tử

Được quy định tại chương III Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20-12-2012 quy định về quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. Cụ thể: 

  • Sở giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung, trong đó bao gồm cả các trang thông tin điện tử thành viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc.
  • Mỗi cơ sở giáo dục được cấp phát một trang thông tin điện tử thành viên, được quyền quản trị, được quyền chủ động thay đổi thiết kế giao diện, cập nhật dữ liệu và tin tức.

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đã có Cổng thông tin điện tử, phù hợp với quy định đưa ra.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (cổng thông tin)
Website của Phòng Giáo dục Bến Cát đã được tích hợp Cổng thông tin điện tử
Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

3. Mã nguồn

Được xây dựng dựa trên các thông tư, quy định của Bộ GD&ĐT như: 
  • Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01-03-2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 
  • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 (4983/BGDĐT-CNTT) của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/09/2014 trong đó có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ số 4: khuyến khích thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thuê dịch vụ phần mềm. 
  • Điều 16 Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20-12-2012 quy định về quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. 
  • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (mã nguồn)
Website Phòng Giáo dục Bến Cát sử dụng Mã nguồn mở NukeViet 4.4
Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát sử dụng Mã nguồn mở NukeViet 4.4.
 
Đây là mã nguồn mở được Bộ GD&ĐT khuyến khích đưa vào sử dụng trong giáo dục nên với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn

4. Hệ thống 

Dựa trên các thông tư:
  • Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01-03-2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 
  • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (hệ thống)
Website Phòng Giáo dục Bến Cát sử dụng nền tảng phần mềm mã nguồn mở
Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát sử dụng nền tảng vận hành máy chủ là phần mềm nguồn mở thuộc danh mục khuyến khích sử dụng của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ TT&TT (nginx, fedora, linux, ubuntu, apache).

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

5. Tính tương thích trên các thiết bị

Sau khi kiểm tra giao diện website trên các thiết bị khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng website của Phòng Giáo dục Bến Cát hiển thị tốt trên mọi thiết bị như máy tính, điện thoại, ipad,....
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (di động)
Website Phòng Giáo dục Bến Cát tương thích với thiết bị di động
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (ipad)
Website Phòng Giáo dục Bến Cát  tương thích với máy tính bảng iPad
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (máy tính)
Website Phòng Giáo dục Bến Cát tương thích với màn hình máy tính

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa, tức 10 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

6. Tính tương thích trên các trình duyệt

Theo kiểm tra của chúng tôi về tính tương thích của Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát, website có hiển thị tương thích trên tất cả trình duyệt hiện như Firefox, Google Chrome, Coccoc, Microsoft Edge… Cụ thể như sau:

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát
Giao diện website của Phòng Giáo dục Bến Cát trên trình duyệt Chrome
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (cốc cốc)
Giao diện website của Phòng Giáo dục Bến Cát trên trình duyệt Cốc Cốc
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (microsoft edge)
Giao diện website của Phòng Giáo dục Bến Cát trên trình duyệt Microsoft Edge
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát (firefox)
Giao diện website của Phòng Giáo dục Bến Cát trên trình duyệt Firefox

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát đạt điểm tối đa, tức 10 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn

=> Xem chi tiết đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát tại đây 

Chúng tôi vừa đánh giá xong Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục Bến Cát. Từ những tiêu chí trên bạn hãy tự đánh giá website của mình tại địa chỉ https://nukeviet.vn/danh-gia-website/ để kiểm tra website đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn chưa, từ đó đưa ra các cách giải quyết cho phù hợp.

Trong quá trình đánh giá, nếu có bất kỳ vấn đề nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn!

Nguồn tin: https://gate.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây