#172563 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 15 Tháng 09 2015 , 20:19
caohuynhbao đã viết:Nhờ mấy bác bỏ giúp dòng liên kết với facebook, google+, youtube,.. google seach... trên phần top dùm mình với...

Bật kéo thả block và xoá khối tương ứng. Có nút xoá đó bạn.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/