#188135 gửi bởi vinadl
Ngày 20 Tháng 03 2018 , 03:39
Mình đang sài NukeViet 4.1 đã update lên nukviet 4.3 từ trước tết.
Nhưng đột nhiên hôm nay vô lại thì thấy web về lại 4.1 (không hiểu chuyện gì mặc dù dữ liệu web và sản phẩm vẩng còn không mất - hôm qua up sản phẩm mới vẩng còn đó).
Mình bèn bấm nâng cấp lần lượt từ 4.1 -> 4.2
Nhưng bị lỗi. Đứng ngay ở dòng "Cập nhật module banners lên 4.2.01" ảnh gif cứ xoay chứ không tiếp tục được. Xóa gói nâng cấp rồi nâng cấp lại vẩng bị.
Vào quản lý module thì thấy các module về 4.1 hết.
MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY. WEBSITE VẨNG ĐANG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

https://www.gamepreviews.asia
#188136 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 03 2018 , 04:46
Bạn xóa cache , sau đó nâng cấp, đến khi bị "treo" thì tra lỗi theo hướng dẫn http://dungpt.vinades.net/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html rồi post lên thử lỗi gì để giải quyết nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#188138 gửi bởi vinadl
Ngày 20 Tháng 03 2018 , 06:08
mình xem file data log thấy như này:
 [Tue, 20 Mar 2018 17:04:28 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [Notice(8): Undefined index: add] [FILE: /modules/slider/admin.menu.php] [LINE: 14] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'min_old_user' for key 'PRIMARY'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 139] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'register_active_time' for key 'PRIMARY'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 145] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'system'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 152] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'gender'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 158] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'birthday'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 163] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'sig'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 168] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'require_2step_admin'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 174] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'require_2step_site'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 179] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'cusa_first_name' for key 'field'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 249] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:10 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'first_name' for key 'field'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 271] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:12 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [User Notice(1024): SQLSTATE[42S21]: Column already exists: 1060 Duplicate column name 'sitemap'] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 337] [Tue, 20 Mar 2018 17:05:13 +0700] [htkids.vn] [27.64.40.85] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'htkidsvn_nukeviet.nv4_banners_clients' doesn't exist' in /home/htkidsvn/public_html/install/update_data.php:365 Stack trace: #0 /home/htkidsvn/public_html/install/update_data.php(365): PDO->query('SELECT * FROM n...') #1 [internal function]: nv_up_modbanners4201() #2 /home/htkidsvn/public_html/install/update.php(1353): call_user_func('nv_up_modbanner...') #3 {main} thrown] [FILE: /install/update_data.php] [LINE: 365] 


https://www.gamepreviews.asia
#188145 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 03 2018 , 23:19
Khả năng web bạn vẫn là bản 4.3, bạn vào dọn dẹp hệ thống xem số phiên bản nó có lên không. Nếu không lên thử cấp quyền ghi, chmod thư mục data 777 rồi thử lại,
Không được nữa vào bảng nv4_config tìm giá trị config_name là version xem config_value của nó là bao nhiêu

Cuối cùng nếu vẫn chưa phải là 4.3 thì bạn cài đặt một site mới ở localhost, sau đó xuất bảng nv4_banners_clients ra, import vào website rồi chạy lại cập nhật

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com