#172309 gửi bởi cachepcom
Ngày 07 Tháng 09 2015 , 05:32
Cho mình hỏi, muốn tạo 1 logo hoặc 1 banner có 1 đốm sáng chạy theo nhu cầu mình theo trang này http://www.luhanhangiang.vn/vn/ thì phải làm sao???
phần mềm nào tạo nên cái logo đó. mình chỉ cần biết chức năng làm đối tượng đốm sáng đó đó. các bạn chỉ giúp mình nhé