#178837 gửi bởi mrsunce
Ngày 16 Tháng 07 2016 , 23:26
h2audio đã viết

mrsunce đã viết có bác nào sửa cái slider chuyển tới link bài viết không . em thêm đường dẫn liên kết mà click vào cũng không chuyển tới bài viết
bạn tùy chỉnh trong admin/index.php?language=vi&nv=slider

đã thêm đường dẫn liên kết nhưng khi click vào slider vẫn không nhảy tới trang liên kết bạn ơi . có ai biết sửa cái này không chỉ mình với !!!
#178841 gửi bởi chiphuc
Ngày 17 Tháng 07 2016 , 04:54
truongdai đã viết lỗi đăng nhập vào admin trắng màn hình(http://thtranquoctoan.com/admin/) bạn nào biết chỉ giúp mình với. Thanks nhim

$db_config['dbsystem'] = 'thư mục của bạn nếu để ở thư mục gốc thì để trống';