Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc phát triển các theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Theme. Không được đặt tên Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#88477 gửi bởi nghicbt
Ngày 14 Tháng 06 2011 , 04:20
User Error
Sorry! Could not connect to mysql server (Code: 2002)
(Code: 6f6628ec6fa092742ec81acb66c601c2)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information

Lỗi j thế này các bác, các bác p=fix jup em với
#154762 gửi bởi nhulan0104
Ngày 02 Tháng 04 2014 , 03:47
LuongNam đã viết:$global_config['my_domains'] = "localhost";Mình cũng bị lỗi như bạn, nhưng sau đó sửa lại trong config mấy dòng để nguyên như thế này lại được

$db_config['dbpass'] = "";
$db_config['prefix'] = "nitaco"; (Để nguyên cái frefix nhé)