Kết quả tìm kiếm: vnn2k16

Trở lại trang tìm kiếm

Có 1 cách rất đơn giản để tùy chỉnh menu ngang trong chính admincp, không cần đụng đến code với người mới :3
Sử dụng duy nhất module Tin Tức, sau đó thêm các menu vào như 1 chuyên mục, vào menu site tạo menu mới chọn module Tin Tức là xong :3
Ví dụ thêm mấy phần liên hệ thì cũng tạo...