Kết quả tìm kiếm: thuatvk

Trở lại trang tìm kiếm

Modul thống kê lượt truy cập liệu có chính xác?

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 11 Tháng 04 2017 , 00:03 ¦ Chuyên mục: Module hệ thống ¦ Chủ đề: Modul thống kê lượt truy cập liệu có chính xác? ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 1.251
Web tôi vừa up lên mà thông kê lượt truy cập đã thế này liệu có chính xác? Tôi chưa hề quảng bá website của mình? ai theo rõi mục này rồi trả lời giúp tôi? 

Re: Giữ im thanh ngang màu xanh trên cùng khi cuộn trang

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 31 Tháng 03 2017 , 21:41 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Giữ im thanh ngang màu xanh trên cùng khi cuộn trang ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 5.607
CHưa được bạn ơi, cụ thể hơn chút đi

Giữ im thanh ngang màu xanh trên cùng khi cuộn trang

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 29 Tháng 03 2017 , 11:50 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Giữ im thanh ngang màu xanh trên cùng khi cuộn trang ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 5.607
Như tiêu đề ai biết chỉ giúp tôi với
Giống như trang http://camerayoosee.com
Xin cảm ơn trước

Re: Cài đặtbản 4.*.* báo lỗi ERROR CHARACTER SET DATABASE

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 24 Tháng 03 2017 , 02:58 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cài đặtbản 4.*.* báo lỗi ERROR CHARACTER SET DATABASE ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 1.180
Đã OK, tạo lại CSDL trống rồi setup lại

Cài đặtbản 4.*.* báo lỗi ERROR CHARACTER SET DATABASE

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 23 Tháng 03 2017 , 03:34 ¦ Chuyên mục: Cài đặt ¦ Chủ đề: Cài đặtbản 4.*.* báo lỗi ERROR CHARACTER SET DATABASE ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 1.180
Cài đến bước 5 báo lỗi này các bạn ơi. ai biết chỉ dùm


CẤU HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU Các thuộc tính * là bắt buộc   NHẬP THÔNG SỐ DATABASE GHI CHÚ KIỂU DATABASE *  MySQL 5.x / MariaDB  SQLite 3 and SQLite 2   Mặc định sử...

Re: Tạo live chat như Webnhanh của nukeviet

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 01 Tháng 11 2016 , 21:56 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Tạo live chat như Webnhanh của nukeviet ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.941
Làm thế nào chia sẻ đi bạn ơi?
 

Sửa, xóa lịch sử nhập kho trong modul shops?

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 05 Tháng 10 2016 , 23:19 ¦ Chuyên mục: Module shops ¦ Chủ đề: Sửa, xóa lịch sử nhập kho? ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.422
Làm sao sửa hoặc xóa được lịch sử nhập kho khi mình nhập sai?

Re: Em Cần Giúp Đỡ Về Phần Thanh Menu Giới Thiệu

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 17 Tháng 09 2016 , 21:33 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Em Cần Giúp Đỡ Về Phần Thanh Menu Giới Thiệu ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 2.897
Không cần động đến SQL, Váo xóa các bài viết trong modul giới thiệu và xóa trong menu là hết

Re: Website dùng NV4, chỉ sửa vài thứ cơ bản

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 15 Tháng 09 2016 , 12:33 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Website dùng NV4, chỉ sửa vài thứ cơ bản ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 2.492
Thanks!

Re: Module Shop 4 không hiện mục Share + Like Facbook

Gửi bởi thuatvk ¦ Ngày 15 Tháng 09 2016 , 03:50 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module Shop 4 không hiện mục Share + Like Facbook ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 3.408
Xử lý được chưa mọi người ơi, mình cũng bị vậy