Kết quả tìm kiếm: hoanglongvnpt

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Nhờ bác nào nâng cấp giúp Block image slider

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 20 Tháng 04 2020 , 03:45 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ bác nào nâng cấp giúp Block image slider ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 361
Mở file .php tìm xem có biến: inhome thì xóa đi rồi F5 xem sao?
Như tiêu đề, giờ mình muốn hiển thị thêm Tooltip cho hình ảnh ở chế độ viewcat_grid.tpl

Trong file viewcat_grid.tpl

có đoạn để hiển thị hình ảnh Tooltip nhưng mình mò mẫm mãi vẫn không hiển thị được hình ảnh Tooltip của bài viết.

Code:

title="{CONTENT.title}">{CONTENT.title}
Đoạn...

Re: Xin hướng dẫn làm block.contact_form dạng nút

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 14 Tháng 03 2020 , 04:12 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin hướng dẫn làm block.contact_form dạng nút ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 331
Sao không sửa được bài viết nhỉ?

Xin hướng dẫn làm block.contact_form dạng nút

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 14 Tháng 03 2020 , 04:02 ¦ Chuyên mục: Blocks ¦ Chủ đề: Xin hướng dẫn làm block.contact_form dạng nút ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 331
Như tiêu đề, đã vọc mà chưa thành công.

ý là mình muốn block.contact_form nó được hiển thị như block.login dạng nút, mà chưa thể làm được. Vậy mong anh em ai biết hướng dẫn giùm. Thank all!

khi click vào "Gửi phản hồi" ở chân trang 

Re: Module đặt tour tương tự như này

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 03 Tháng 06 2019 , 04:08 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module đặt tour tương tự như này ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 704
Có thể cái bạn cần:http://mekongtourdmz.com.vn/vi/tour/Chau-A/Han-Quoc-87.html

Re: Chia tin mới hơn và tin cũ hơn thành 2 cột trên nukeviet 4.3.05

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 03 Tháng 06 2019 , 04:04 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Chia tin mới hơn và tin cũ hơn thành 2 cột trên nukeviet 4.3.05 ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 695
Đây bạn: https://nukeviet.vn/index.php?language=vi&nv=forum&op=HUONG-DAN-CHIA-TIN-MOI-HON-VA-TIN-CU-HON-THANH-2-COT-TREN-NUKEVIET-4-3-05-t45652
1. Mở file: detail.tpl (themes/themes đang dùng/modules/news/)

tìm đến các đoạn:
thêm vào dưới nó:
.....Nội dung....


Sau khi thêm ta có dạng như sau:
...

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 04 Tháng 05 2018 , 22:18 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 9.033
Share không có Data hả bạn?

Re: Góp ý cho module Music 4.0

Gửi bởi hoanglongvnpt ¦ Ngày 27 Tháng 06 2017 , 22:27 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Góp ý cho module Music 4.0 ¦ Trả lời: 23 ¦ Lượt xem: 7.008
https://forum.nuke.vn/threads/Co-vu-Module-Music-for-nukeviet-4-x.924/