#107760 gửi bởi nttnmdtx
Ngày 20 Tháng 01 2012 , 23:31
nhúng codel vào web như thế nào ? Cụ thể như sau

Sưu tập bộ mã code nhúng vào website

Code Dự Báo Thời Tiết:
Hà Nội

Mã: Chọn hết
<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48820.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi" title="Dự báo thời tiết - Thủ đô Hà Nội" height="41" width="127">


Huế

Mã: Chọn hết
<img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/
language/www/global/stations/48852.gif"
alt="Du bao thoi tiet - Co do Hue" title="Dự báo thời tiết - Cố đô Huế" height="41" width="127">


Mình chắng biết nhúng vào đâu và như thế nào ? giả sử nhúng vào mặt trang thì nhung vào đâu ? chỉnh nó theo ý muốn thì chỉnh như thế nào ? nó sẽ thuộc model nào quản lý thì hợp lý ? Mình rất gà các bạn đừng cười nhé

thinhanvietnam
#107767 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 01 2012 , 04:15
Đối với code đó bạn chỉ cần thêm block HTML, trong editor của nukeviet chuyển sang chế độ soạn thảo HTML rồi dán code vào là được

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#107772 gửi bởi nttnmdtx
Ngày 21 Tháng 01 2012 , 06:03
thank bạn nhé mình làm được rồi , Nhưng với đoạn code này thi không được
Mã: Chọn hết
<script language='javascript'> var timeZone ='%2B0700'; var dstbox =''; var cpageBgColor = 'FFFFFF'; var wordAd='T%u1EF7%20s%u1ED1%20tr%u1EF1c%20tuy%u1EBFn'; var wadurl='http://'; var width='380'; var tableFontSize='12'; var cborderColor='333333'; var ctdColor1='EEEEEE'; var ctdColor2='FFFFFF'; var clinkColor='0044DD'; var cdateFontColor='FFFFFF'; var cdateBgColor='333333'; var scoreFontSize='12'; var cteamFontColor='000000'; var cgoalFontColor='FF0000'; var cgoalBgColor='FFFF99'; var cremarkFontColor='000000'; var mark = 'vn'; var cremarkBgColor='F7F8F3'; var Skins='2'; var teamWeight='400'; var scoreWeight='700'; var goalWeight='700'; var fontWeight='700'; document.write("<iframe src='http://free.7m.cn/live.aspx?mark="+ mark +"&TimeZone=" + timeZone + "&wordAd=" + wordAd + "&cpageBgColor="+ cpageBgColor +"&wadurl=" + wadurl + "&width=" + width + "&tableFontSize=" + tableFontSize + "&cborderColor=" + cborderColor + "&ctdColor1=" + ctdColor1 + "&ctdColor2=" + ctdColor2 + "&clinkColor=" + clinkColor + "&cdateFontColor="+ cdateFontColor +"&cdateBgColor=" + cdateBgColor + "&scoreFontSize=" + scoreFontSize + "&cteamFontColor=" + cteamFontColor + "&cgoalFontColor=" + cgoalFontColor + "&cgoalBgColor=" + cgoalBgColor + "&cremarkFontColor=" + cremarkFontColor + "&cremarkBgColor=" + cremarkBgColor + "&Skins=" + Skins + "&teamWeight=" + teamWeight + "&scoreWeight=" + scoreWeight + "&goalWeight=" + goalWeight +"&fontWeight="+ fontWeight +"&DSTbox="+ dstbox +"' height='100%' width='400' scrolling='yes' border='0' frameborder='0'></iframe>")</script>


hình như phải làm cách khác thì phải bạn giúp mình luôn nhé

thinhanvietnam
#190481 gửi bởi musiclight.congdun
Ngày 31 Tháng 12 2018 , 06:21
nttnmdtx đã viết nhúng codel vào web như thế nào ? Cụ thể như sau

Sưu tập bộ mã code nhúng vào website

Code Dự Báo Thời Tiết:
Hà Nội


Mã: Chọn hết

Huế


Mã: Chọn hết

Mình chắng biết nhúng vào đâu và như thế nào ? giả sử nhúng vào mặt trang thì nhung vào đâu ? chỉnh nó theo ý muốn thì chỉnh như thế nào ? nó sẽ thuộc model nào quản lý thì hợp lý ? Mình rất gà các bạn đừng cười nhé