#156574 gửi bởi lehuy71311
Ngày 09 Tháng 05 2014 , 12:39
em đang xài source dienhoa trong đó có phần lấy tin tự động nhưng giờ em muốn thay cái chổ lấy tin đó đến trang web khác thì làm sao ai bít chỉ giúp với em hơi gà lắm, xin chỉ giúp em.