#175772 gửi bởi hanphan
Ngày 14 Tháng 03 2016 , 22:51
hiện mình đang sử dụng phiên bản 4.0.25 khi nhận được feedback của người dùng thì reply nhưng bị báo lỗi. Mong mọi người hướng dẫn sửa lỗi để quan tâm đến mọi người dùng được nhiều hơn