Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ dành để viết các bài viết hướng dẫn sử dụng NukeViet 3.x. Vui lòng không mở các chủ đề mới nhằm thảo luận, hỏi đáp... tại đây. Các thảo luận và hỏi đáp liên quan đến các hướng dẫn vui lòng trả lời vào các chủ đề có hướng dẫn đó.
- Ban Quản Trị cũng khuyến khích tất cả các thành viên hoàn thiện các bài viết bổ ích của mình và đưa lên Thư viện tài liệu mở về NukeViet tại địa chỉ http//wiki.nukeviet.vn
#130537 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 11 Tháng 12 2012 , 04:16
Chào các bạn với việc hiển thị một số font chuẩn nhiều khi nó gây cứng website. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn thêm font mới cho website

demo ảnh

cong_nghe_moi.png


Cách chèn như sau.
bạn thêm đoạn code dưới vào file css hệ thống như screen.css hay template.css tùy thêm bạn sử dụng

Mã: Chọn hết
@font-face {
font-family: "Your typeface";
src: url("type/filename.eot");
src: local("Your typeface"),
url("type/filename.woff") format("woff"),
url("type/filename.otf") format("opentype"),
url("type/filename.svg#filename") format("svg");
}


tiếp theo là css cho các đối tượng muốn thể hiện
ví dụ như đoạn code dưới là css cho toàn bộ site định dạng font này

Mã: Chọn hết
*{font-family: 'Your typeface';font-size:14px}


file filename.woff - filename.otf - filename.svg - filename.eot được chèn vào trong thư mục css của themes bạn đang sử dụng

Ngoài ra để font này chạy được trên trình duyệt của điện thoại di động các bạn có thể chuyển đổi định dạng font sang webfonts thông qua dịch vụ convert này
http://fontface.codeandmore.com/

Trang tải font http://www.google.com/webfonts# hoặc bạn cũng có thể tự tạo font ưa thích cho mình bằng các phần mềm tạo font ;)
Chúc các bạn thành công nhớ lai nhé :D
Đính kèm
(15.43 KB) Đã tải về 180 lần

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#130683 gửi bởi meo4vnn
Ngày 13 Tháng 12 2012 , 06:30
Ngoài cách trên ta có thể dùng cufon
Xem hướng dẫn http://ntuts.com/huong-dan/thay-the-font-su-dung-cufon

NukeViệt blog's => http://www.nguoikechuyen.name.vn/ Anh chị em bạn bè thân hữu vào chơi cho vui nhé, có gì góp ý cho mình lun
#130721 gửi bởi bmt9x
Ngày 13 Tháng 12 2012 , 23:13
Em sử dụng vps của godaddy, không thể thay font kiểu này được vì file htaccess không cho phép đọc font, nếu xóa file htacess đi thì mới hiển thị font. Em mong các bác xem giúp :

Mã: Chọn hết
#nukeviet
<Files ~ "\.(htm|html|css|js|php)$">
AddDefaultCharset UTF-8
</Files>

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

<Files config.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

<Files mainfile.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

<IfModule mod_deflate.c>

<FilesMatch "\.(css|js|xml)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

<FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$">
Header append Vary Accept-Encoding
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(doc|pdf|swf)$">
Header set X-Robots-Tag "noarchive, nosnippet"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(jpe?g|JPE?G|png|PNG|gif|GIF|swf|SWF|ico|ICO|xsl|XSL)(\?[0-9]{9,11})?$">
Header append Cache-Control "public"
Header add "Expires" "Tue, 31 Dec 2019 23:59:59 GMT"
Header add "Cache-Control" "max-age=2592000"
</FilesMatch>

</IfModule>
<Files 403.shtml>
order allow,deny
allow from all
</Files>

deny from 113.171.16.115

##################################################################################
#nukeviet_rewrite_start //Please do not change the contents of the following lines
##################################################################################

#Options +FollowSymLinks

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^quachdaica.info [NC]
RewriteRule ^news\/([a-zA-z0-9\-]+)\/([a-zA-z0-9\-]+)\/\?(.*?)$ http://quachdaica.info/news/$1/$2/ [L,R=301]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} /robots.txt$ [NC]
RewriteRule ^ robots.php?action=%{HTTP_HOST} [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\.xml$ index.php?nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.xml$ index.php?language=$2&nv=SitemapIndex [L]
RewriteRule ^(.*?)Sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$ index.php?language=$2&nv=$3&op=Sitemap [L]
RewriteRule ^((?!http(s?)|ftp\:\/\/).*)\.(css|js)$ CJzip.php?file=$1.$3 [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule (.*)(\/)$ index.php
</IfModule>

#nukeviet_rewrite_end
##################################################################################
#130724 gửi bởi laser
Ngày 13 Tháng 12 2012 , 23:21
dangdinhtu đã viết:Trang tải font http://www.google.com/webfonts#
Trang này có 4 font sử dụng được cho tiếng Việt thôi, trên mạng cũng ko có nhiều font unicode đẹp, bạn nào sử dụng phần mềm thiết kế font để xử lý thì chia sẻ font lên cho anh em nhé!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#132343 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 11 Tháng 01 2013 , 12:38
mình thử đưa vào nukeviet nhưng font ko hiện đúng, mình thử file html bên ngoài thì được, khi copy thư mục chứa file này vào nukeviet thì lại ko chạy, mình nghĩ là nó ko chạy được trên nukeviet, bạn dang dinh tu xem lại giúp, mình chắc là font ko lỗi, đường dẫn đến file font ko sai,

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn
#132346 gửi bởi anhtrangxua5
Ngày 11 Tháng 01 2013 , 13:03
được rồi, thanks dang dinh tu
phải thế này mới được:
@font-face {
font-family:"Your typeface";
src: url(filename.eot);
src: url(filename.eot?#iefix) format('embedded-opentype'),
url(filename.woff) format('woff'),
url(filename.ttf) format('truetype'),
url(filename.svg#Your typeface) format('svg');
}

Cuộc sống chỉ có một điều đáng được gọi là thành công, đó là sống và bước đi trên con đường mình đã chọn