#187542 gửi bởi phanmemhatinh2012
Ngày 25 Tháng 12 2017 , 11:05
anh em cho mình hỏi tý, mình đang làm thử module mới, mới tạo được file datmon.php ở trong func để tạo chức năng bên ngoài site thì nó chạy được nhưng khi thêm một file nhahang.php ở trong func lại không chạy được ở ngoài file (code bên trong tương tự nhau và chỉ đơn giả là hiển thị chữ thôi)
#187546 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 25 Tháng 12 2017 , 21:05
phanmemhatinh2012 đã viết anh em cho mình hỏi tý, mình đang làm thử module mới, mới tạo được file datmon.php ở trong func để tạo chức năng bên ngoài site thì nó chạy được nhưng khi thêm một file nhahang.php ở trong func lại không chạy được ở ngoài file (code bên trong tương tự nhau và chỉ đơn giả là hiển thị chữ thôi)

trong file verstion.php bạn đã khai báo cho file nhahang chưa, file đó cho nó cái tên function tương tự


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187547 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 25 Tháng 12 2017 , 21:19
Bạn mở file version.php của module, lưu ý dòng như trong hình dưới đây:
A

Chú ý dòng mình bôi đậm. Hãy thêm tên file mới của bạn vào, ví dụ: datmon.

Sau đó, có thể cần thêm một bước là truy cập ACP => Quản lý Modules => Click vào module bạn đang làm.
Tìm đến dòng tương ứng mà bạn mới thêm vào (datmon chẳng hạn), sau đó nhấn Lưu lại để hệ thống nhận lại function mới. Có thể cài lại module cũng được.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/