#156132 gửi bởi nguyengiang
Ngày 27 Tháng 04 2014 , 07:01
em thay banner flash, mà sao nó bị khoảng trắng với menu, ai giúp em với
http://www.laghim.com
Mã: Chọn hết
<div id="header">

<div class="wrapper">

<a href="{THEME_SITE_HREF}">
<embed src="/themes/forum/images/congngheso.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="100%" height="110">
</embed></a></div>
#156168 gửi bởi lamthanhtin
Ngày 28 Tháng 04 2014 , 05:59
Mình nghĩ là do :-?
Mã: Chọn hết
body {line-height:18px}

Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
https://azitek.info