#181305 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 15 Tháng 11 2016 , 20:24
module shops đã có, cái này bạn muốn thì bạn phải viết thêm chút là được để nó thống kê theo ý của bạn

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/