#153903 gửi bởi mrxxx
Ngày 15 Tháng 03 2014 , 03:38
Nhờ các bác chỉ em cách thêm ngày đăng vào block news của mod new với ạ.


Em đã thử thêm đoạn

Mã: Chọn hết
<p class="small">
{LANG.pubtime}: {CONTENT.publtime} - {LANG.view}: {CONTENT.hitstotal} - {LANG.total_comment}: {CONTENT.hitscm}
</p>


Vào file .tpl mà không hiện các bác ạ. Giúp em với

Em chân thành cảm ơn!
Sửa lần cuối bởi nguyentuan0788 vào Ngày 16 Tháng 03 2014 , 09:23, với tổng số 1 lần sửa.
#153936 gửi bởi hongoctrien
Ngày 16 Tháng 03 2014 , 21:15
Mở modules/news/blocks/module.block_news.php
Tìm
Mã: Chọn hết
else
{
$imgurl = "";
}

Thêm bên dưới:
Mã: Chọn hết
$publtime = nv_date( 'd/m/Y', $publtime );


Tìm
Mã: Chọn hết
'width' => $blockwidth

Thêm sau:
Mã: Chọn hết
, 'publtime' => $publtime


Mở themes/ten-themes/module/news/block_news.tpl
Đặt {blocknews.publtime} ở nơi bạn muốn hiển thị (trong khối newloop)

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/
#153945 gửi bởi mrxxx
Ngày 16 Tháng 03 2014 , 23:24
Em làm ý hệt bác chỉ file php em thêm như sau thành như sau:

Mã: Chọn hết
} else {
$imgurl = "";
}
$publtime = nv_date( 'd/m/Y', $publtime );
$array_block_news[] = array(
'id' => $id,
'title' => $title,
'link' => $link,
'imgurl' => $imgurl,
'width' => $blockwidth,
'publtime' => $publtime
);


File .tpl em thêm thành như sau:

Mã: Chọn hết
<!-- BEGIN: main -->
<ul class="list-number">
<!-- BEGIN: newloop -->
<li class="{BACKGROUND}clearfix">
<!-- BEGIN: imgblock -->
<a title="{blocknews.title}" href="{blocknews.link}"><img src="{blocknews.imgurl}" alt="{blocknews.title}" width="{blocknews.width}" style="float: left;"/></a>
<!-- END: imgblock -->
<a title="{blocknews.title}" href="{blocknews.link}">{blocknews.title}</a>

<p class="small">
{blocknews.publtime}

</p>


</li>
<!-- END: newloop -->
</ul>
<!-- END: main -->


Vậy mà nó không hiện bác ơi. hix cứu em với ạ.
#184218 gửi bởi anhk5c
Ngày 29 Tháng 04 2017 , 12:30
mrxxx đã viết À được rồi bác ơi. Xóa cache là được . Hê hê đội ơn bác nhiều lắm.

bác có thể cho em xin 2 file trên được không vì mình làm và xóa cache rồi nhưng vẫn không hiển thị ngày tháng ở ngoài trang chủ