Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#89533 gửi bởi billygoat
Ngày 26 Tháng 06 2011 , 00:11
Xin chào các Bro,

Có tí việc nhỏ mong các Bro hỗ trợ, em test shop.nukeviet.vn trên đó và test trên trang của em (hiện đang trong local host) và phát hiện rằng trang shop của mình có lỗ thì phải.
-- EM dẫn chứng luôn nhé
1/ khi mình bấm vào 1 sản phẩm nào bất kỳ nhé và xem bình thường nhé (nghĩa là nó cho view " chi tiết sản phẩm") -- gọi tắt là A
2/ Giờ mình xem xong và bấm vào mục "Bình luận" chỉ bấm để đó thui ko bình chi cả (để trống đấy)
3/ rồi mình chuyển sang bấm vào 1 sản phẩm cùng loại khác nhé đương nhiên (nghĩa là nó cho view " chi tiết sản phẩm") -- gọi tắt là B
4/ Bây giờ bạn lại bấm vào "sản phẩm vừa xem" và bấm vào sp A lại đi

Bạn biết gì không trang này nó lập lại, nghĩa là nó không tự mặc định là " chi tiết sản phẩm" mỗi khi bấm chọn.

Mong các Bro xem qua hình nhé - và giúp em nhé :-O

Trang demo - http://shop.nukeviet.vn/shops/Hoa-tuoi/Hoa-cuoi-94/
Đính kèm
(71.33 KB) Đã tải về 64 lần
(66.25 KB) Đã tải về 64 lần
(61.20 KB) Đã tải về 64 lần
(54.54 KB) Đã tải về 64 lần

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org