#184178 gửi bởi phamquangtung1977
Ngày 27 Tháng 04 2017 , 00:29
Các bác ai đã làm qua giúp em với. Làm cách nào để chỉnh độ rộng khu vựa block trái cho to ra.
Qua nghiên cứu em thấy nó nằm trong classs col-sm-6 col-md-5 col-sm-pull-18 col-md-pull-19. Class này nằm trong file css bootstrap.non-responsive bootstrap.min nhưng em tìm trong đó không thấy chỗ nào quy định độ rộng cả.
Nó chỉ có mã như thế này
.col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12, .col-xs-13, .col-sm-13, .col-md-13, .col-lg-13, .col-xs-14, .col-sm-14, .col-md-14, .col-lg-14, .col-xs-15, .col-sm-15, .col-md-15, .col-lg-15, .col-xs-16, .col-sm-16, .col-md-16, .col-lg-16, .col-xs-17, .col-sm-17, .col-md-17, .col-lg-17, .col-xs-18, .col-sm-18, .col-md-18, .col-lg-18, .col-xs-19, .col-sm-19, .col-md-19, .col-lg-19, .col-xs-20, .col-sm-20, .col-md-20, .col-lg-20, .col-xs-21, .col-sm-21, .col-md-21, .col-lg-21, .col-xs-22, .col-sm-22, .col-md-22, .col-lg-22, .col-xs-23, .col-sm-23, .col-md-23, .col-lg-23, .col-xs-24, .col-sm-24, .col-md-24, .col-lg-24 { position: relative; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;}Bác nào nghiên cứu qua rồi giúp em với em xin cám ơn

Nghề nghiệp: Giảng viên Trường Đại học Nha Trang Trang web cá nhân: http://www.giangvien.net Nick yahoo: phamquangtung1977 Nick Skype: phamquangtung1977
#184182 gửi bởi volong1012
Ngày 27 Tháng 04 2017 , 06:04
Bạn đã tìm đúng file rồi đó :D chỉ là chưa tìm tới đúng vị trí mà thôi, quy định độ rộng cho col được viết ở dòng 1094 trở đi.
Tuy nhiên nếu bạn sửa lại độ rộng của 1 cột bất kì sẽ ảnh hưởng tới các cột khác khi hiển thị. Do đó nếu có thể thì bạn nên sửa lại col của layout thì sẽ hợp lí hơn :) :)
#184189 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 27 Tháng 04 2017 , 20:24
Bootstrap NukeViet dao động từ col-xx-1 tới 24.
Ví dụ: col-md-12 col-lg-24.
Bạn thấy class còn bé quá thì thay bằng các giá trị lớn hơn, miễn sao đừng quá 24.
Còn file bootstrap css mình khuyên thật là đừng có đụng vào nó.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#184304 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 06 Tháng 05 2017 , 02:20
phamquangtung1977 đã viết Các bác ai đã làm qua giúp em với. Làm cách nào để chỉnh độ rộng khu vựa block trái cho to ra.
Qua nghiên cứu em thấy nó nằm trong classs col-sm-6 col-md-5 col-sm-pull-18 col-md-pull-19. Class này nằm trong file css bootstrap.non-responsive bootstrap.min nhưng em tìm trong đó không thấy chỗ nào quy định độ rộng cả.
Nó chỉ có mã như thế này
 .col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12, .col-xs-13, .col-sm-13, .col-md-13, .col-lg-13, .col-xs-14, .col-sm-14, .col-md-14, .col-lg-14, .col-xs-15, .col-sm-15, .col-md-15, .col-lg-15, .col-xs-16, .col-sm-16, .col-md-16, .col-lg-16, .col-xs-17, .col-sm-17, .col-md-17, .col-lg-17, .col-xs-18, .col-sm-18, .col-md-18, .col-lg-18, .col-xs-19, .col-sm-19, .col-md-19, .col-lg-19, .col-xs-20, .col-sm-20, .col-md-20, .col-lg-20, .col-xs-21, .col-sm-21, .col-md-21, .col-lg-21, .col-xs-22, .col-sm-22, .col-md-22, .col-lg-22, .col-xs-23, .col-sm-23, .col-md-23, .col-lg-23, .col-xs-24, .col-sm-24, .col-md-24, .col-lg-24 { position: relative; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;}Bác nào nghiên cứu qua rồi giúp em với em xin cám ơn

bootstrap quy định rồi bạn nhé, không lên sửa vào file bootstrap mà bạn chỉ chỉnh phần col-md trong tpl thui đừng sửa vào boostrap là được


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/