#178522 gửi bởi chip_rock
Ngày 06 Tháng 07 2016 , 03:35
Mình có tải bản nv4 full bất động sản và chỉnh sửa nội dung tại localhost
Sau khi upload, chỉnh file config.php và import data thì truy xuất http://xxx.com/anz nó hiện bảng thông báo của nukeviet

Lỗi truy cập 404
Lỗi 404: Trang web mà bạn đã cố gắng truy cập không tồn tại trên máy chủ của website.

Mình làm sai ở chỗ nào. Mọi người chỉ giùm được không?
Xin cảm ơn!