#178356 gửi bởi tigionline
Ngày 29 Tháng 06 2016 , 23:53
Hiện cơ quan mình có một máy chủ mạnh để làm web server mình cài Xampp và mình thuê một tên miền trỏ về máy chủ này. Hiện các máy tính trong mạng nôi bộ của cơ quan mình khi truy cập vào tên miền này thì chạy ổn định nhưng khi truy cập vào tên miền này tại máy tính nhà mình thì hiện thông báo lỗi: User Error
ERROR: You are behind a proxy server. Please disconnect and come again!
(Code: 72ca3e3ed780d973374d69f68acac6b0)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information

Xin báo này hiểu về vấn đề này giúp mình với. Mình cảm ơn rất nhiều.