Nội quy chuyên mục: Đây không phải mục support. Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến code đang phát triển tại [url14qaivcv]http//code.nukeviet.vn[/url14qaivcv] và các vấn đề tồn tại cũng như đề xuất cải tiến hệ thống.
#118606 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 21 Tháng 06 2012 , 13:27
Nếu bạn tích hợp trước bài viết viewtopic.php?f=99&t=22952&p=118601#p117312 thì phải tích hợp lại

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#129455 gửi bởi thanhchunghti
Ngày 22 Tháng 11 2012 , 01:45
Error

App Domains: http://hoccungnhau.net should not contain protocol information.

Canvas URL must point to a directory (i.e., end with a '/' or a dynamic page (i.e., have a '?' somewhere).

Secure Canvas URL must point to a directory (i.e., end with a '/' or a dynamic page (i.e., have a '?' somewhere).

Secure Canvas URL phải sử dụng SSL và bắt đầu bằng https.

Secure Page Tab URL must use the HTTPS protocols.
#133911 gửi bởi tlthaiha
Ngày 17 Tháng 02 2013 , 23:23
hoaquynhtim99 đã viết:Hiện tại đã cập nhật cho phần thêm/xóa openID trong bảng điều khiển thành viên, bạn nào đã tích hợp rồi thì tải lại gói cập nhật và ghi đè

Mình tích hợp xong vào vuanhiepanh.com thì yahoo và google openid vẫn chạy tốt, riêng facebook thì lỗi.
Các bước mình làm đủ cả, đã điền đầy dủ App ID, Secret ...
Thông báo lỗi của facebook thì chung chung quá. Bác nào ở đây đã tích hợp thành công không ?
#133921 gửi bởi tlthaiha
Ngày 18 Tháng 02 2013 , 03:15
hoaquynhtim99 đã viết:Nếu bạn tích hợp trước bài viết viewtopic.php?f=99&t=22952&p=118601#p117312 thì phải tích hợp lại


Mình phát hiện lỗi trong tệp này:
\nv_facebook_auth\modules\users\funcs\login.php

Tại dòng 575 khi tạo đối tượng:
$FaceBookAuth = new FaceBookAuth( $global_config['facebook_client_id'], $global_config['facebook_client_secret'], NV_MY_DOMAIN . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&server=" . $server );

giá trị của $global_config['facebook_client_id'] không đúng với giá trị trong cấu hình.
khi sửa tham số $global_config['facebook_client_id'] bằng App ID thật với domain của mình thì chạy bình thường. Chứng tỏ quá trình lấy cấu hình vào biến $global_config có vấn đề.
#133942 gửi bởi tlthaiha
Ngày 18 Tháng 02 2013 , 11:50
lovenuke đã viết:Lỗi
Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau.

vậy là bất thành


Mình sửa đổi và tích hợp thành công rồi nhưng không biết đưa tệp cài đặt lên đây thế nào
bạn có thể xem demo tại http://nuoiweb.com

... Đành tạo cái topic mới viewtopic.php?f=99&t=26404 để chia sẻ tệp cài đặt và hướng dẫn vậy