#192788 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 23 Tháng 12 2019 , 20:25
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 28 Tháng 12 2019 , 04:11, với tổng số 1 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#193058 gửi bởi billygoat
Ngày 02 Tháng 03 2020 , 03:57
Không có quá nhiều những thay đổi tại 2 bản ..07 và ..08, chuỗi dài các function upgrade và tiện ích, page một ít và news một ít ... chờ đợi một đợt SÓNG LỚN đổi luôn Prefix version và Subfix version một lượt cho nhanh.

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#193069 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 03 2020 , 19:38
billygoat đã viết Không có quá nhiều những thay đổi tại 2 bản ..07 và ..08, chuỗi dài các function upgrade và tiện ích, page một ít và news một ít ... chờ đợi một đợt SÓNG LỚN đổi luôn Prefix version và Subfix version một lượt cho nhanh.

Cứ tà tà thế thôi, 3 tháng 1 lần mà đột phá sao nổi :D gộp gộp lại nhiều phếch ấy


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com