Nội quy chuyên mục: 1. [url=http//nukeviet.vn/phpbb/search.php3szae2wm]Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.[/url3szae2wm]
2. Đặt tên bài viết/ câu hỏi/ thắc mắc rõ ràng, gắn gọn nhưng phải đủ ý, không được chung chung.
3. Cung cấp chi tiết các thông tin về lỗi, các phiên bản hệ thống, module, nơi bị lỗi ... và hình ảnh chụp (nếu có).
#56953 gửi bởi phuctd
Ngày 23 Tháng 06 2010 , 23:38
Em đang có một thắc mắc, làm sao thay đổi kích thước các thành phần như: banner, menu ngang,...theo độ phân giải của màn hình client. Tức là luôn tràn màn hình với các độ phân giải khác nhau. Em đã tìm hiểu một số giải pháp, nhưng chưa thấy hiệu quả và ứng ý, nhờ các bác góp ý thêm:
- Dùng định dạng % tại thẻ body, nhưng như thế kích thước banner và các thành phần khác không thay đổi --> rất xấu
- Sử dụng mã javascript để nhận biết độ phân giải, sau đó thay đổi link theo file css. --> thủ công
<script>
if ( (screen.width==800) && ( screen.height==600) ) document.location='index1.html';
else document.location='index2.html';
</script>