#1081 gửi bởi vuthao
Ngày 28 Tháng 01 2007 , 08:13
Đối với những người thiết kế web, chắc đường link: http://localhost/nukeviet/ , http://localhost/forum/ rất quen thuộc. Nó dẫn bạn đến trang chủ của portal nukeviet mà bạn đã cài từ trước trong máy tính. Đã bao giờ bạn nghĩ, làm thế nào để chỉ việc gõ link: http://mysite.com là có thể truy cập đến site nukeviet. Gõ link: http://myforum.com - đến diễn đàn mà bạn đã cài. Xin mách nhỏ các bạn phương pháp tạo virtualhost cho server apache được cài cho windows XP.

1) Mở file: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts bằng chương trình UltraEdit-32 hoặc notepad), Bạn thêm đoạn sau vào cuối:

Mã: Chọn hết
127.0.0.2 mysite.com
127.0.0.2 www.mysite.com

127.0.0.3 myforum.com
127.0.0.3 www.myforum.com


2) Tùy theo thư mục cài đặt mà các bạn tìm và sửa file httpd.conf như bên dưới. Ví dụ mình cài vào ổ đĩa E thì file cần sửa là: E:\VertrigoServ\Apache\conf\httpd.conf

Thêm vào cuối file này đoạn sau

Mã: Chọn hết
<VirtualHost 127.0.0.2>
ServerAdmin webmaster@mysite.com
ServerName mysite.com
DocumentRoot "E:/VertrigoServ/www/mysite.com"
ScriptAlias /cgi/ "E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/"
ErrorLog E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/error.log
CustomLog E:/VertrigoServ/www/mysite.com/cgi/access.log common
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.3>
ServerAdmin webmaster@myforum.com
ServerName myforum.com
DocumentRoot "E:/VertrigoServ/www/myforum.com"
ScriptAlias /cgi/ "E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/"
ErrorLog E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/error.log
CustomLog E:/VertrigoServ/www/myforum.com/cgi/access.log common
</VirtualHost>


3) Trong thư mục E:/VertrigoServ/www bạn tạo các thư mục mysite.com, myforum.com và bên trong mỗi thu mục này cần tạo thêm thư mục cgi để cho hệ thống ghi lại các file log ứng với mỗi site.

4) Khởi động lại máy tính

5) Cho chạy VertrigoServ bạn có thể cài đặt nukeviet, .... vào các thư mục tương ứng mysite.com, myforum.com.
ví dụ với mysite.com bạn có thể vào bằng 1 trong 4 link sau:

http://mysite.com
http://www.mysite.com
http://localhost/mysite.com
http://127.0.0.2/mysite.com

(Đây là bài viết của Anh Tú bên http://nukevn.com, mình có sửa lại một chút cho đúng với VertrigoServ .)

Bài viết nguyên gốc:http://nukevn.com/forums/showthread.php?t=103
#1082 gửi bởi vuthao
Ngày 28 Tháng 01 2007 , 08:27
Nếu bạn dùng AppServ theo hướng dẫn của Tigon thì làm như sau:
1) Mở file: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts bằng chương trình UltraEdit-32 hoặc notepad), Bạn thêm đoạn sau vào cuối:

Mã: Chọn hết
127.0.0.2 mysite.com
127.0.0.2 http://www.mysite.com

127.0.0.3 myforum.com
127.0.0.3 http://www.myforum.com


2) Tùy theo thư mục cài đặt mà các bạn tìm và sửa file httpd.conf như bên dưới. Ví dụ mình cài vào ổ đĩa C thì file cần sửa là: C:\AppServ\Apache2.2\conf\httpd.conf

Thêm vào cuối file này đoạn sau
Mã: Chọn hết
<VirtualHost 127.0.0.2>
ServerAdmin webmaster@mysite.com
ServerName mysite.com
DocumentRoot "C:\AppServ/www/mysite.com"
ScriptAlias /cgi/ "C:\AppServ/www/mysite.com/cgi/"
ErrorLog C:\AppServ/www/mysite.com/cgi/error.log
CustomLog C:\AppServ/www/mysite.com/cgi/access.log common
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.3>
ServerAdmin webmaster@myforum.com
ServerName myforum.com
DocumentRoot "C:\AppServ/www/myforum.com"
ScriptAlias /cgi/ "C:\AppServ/www/myforum.com/cgi/"
ErrorLog C:\AppServ/www/myforum.com/cgi/error.log
CustomLog C:\AppServ/www/myforum.com/cgi/access.log common
</VirtualHost>3) Trong thư mục C:\AppServ/www bạn tạo các thư mục mysite.com, myforum.com và bên trong mỗi thu mục này cần tạo thêm thư mục cgi để cho hệ thống ghi lại các file log ứng với mỗi site.

4) Khởi động lại máy tính

5) Cho chạy bạn có thể cài đặt nukeviet, .... vào các thư mục tương ứng mysite.com, myforum.com.
ví dụ với mysite.com bạn có thể vào bằng 1 trong 4 link sau:

http://mysite.com
http://www.mysite.com
http://localhost/mysite.com
http://127.0.0.2/mysite.com
#122654 gửi bởi hungcuong002
Ngày 15 Tháng 08 2012 , 23:13
Chào bạn vuthao. mình sử dụng appserv. đã thực hiện các thao tác giống như bạn. nhưng cứ sửa file httpd.conf như bạn hướng dẫn thì sau khi khởi động lại máy sever apache không thể khởi động cùng được. mình vào service.msc khởi động nó lên thì hiện ra thông báo lỗi này. Bạn chỉ giúp mình cách khắc phục được không. cảm ơn bạn.
Hình ảnh
#131059 gửi bởi saurom1205
Ngày 19 Tháng 12 2012 , 18:05
Xin loi ca nha vi bai viet khong co tieng viet ( Em dang chay tren Linux - khong cai x-unikey)
1. Huong dan cua bac Vu Thao kha hay. Em cung da thuc hien nhu vay tren moi truong window va thanh cong my man.
2. Gio em co hung thu voi Linux nen cung dang ngam cuu.
- OS em dung la linux: Puppy Linux hoac slackware
- server cau hinh bang: XAMPP 1.8.1 for Linux
- Sau khi cai dat thanh cong xampp.
a. sua lai file: /opt/lampp/etc/httpd.conf de chay duoc virtual hosts bang cach xua dau # o dau chu
#Include etc/extra/httpd-vhosts.conf
thanh
Include etc/extra/httpd-vhosts.conf
b. sua lai file etc/extra/httpd-vhosts.conf

thanh:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin saurom1205@gmail.com
DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs/minhduc"
ServerName minhduc.com
ServerAlias http://www.minhduc.com
ErrorLog "/opt/lampp/htdocs/minhduc/logs/error_log.log"
CustomLog "/opt/lampp/htdocs/minhduc/logs/access.log" common
</VirtualHost>
c. sua lai file /etc/hosts

127.0.0.1 localhost mypc
127.0.0.1 minhduc.com

d. Khoi dong lai xampp: /opt/lampp/lampp restart

3. Ket qua: xampp chay duoc
4. De xampp tu dong chay khi khoi dong he dieu hanh linux thi phai them doan ma vao /etc/rc.d/rc.local:

code:
if [ -x /opt/lampp/lampp ]; then
/opt/lampp/lampp start
fi

De xampp tu dong tat khi tat may thi them doan ma vao file: /etc/rc.d/rc.local_shutdown

if [ -x /opt/lampp/lampp ]; then
/opt/lampp/lampp stop
fi
#132821 gửi bởi daikavu
Ngày 20 Tháng 01 2013 , 06:47
Làm như anh vuthao thì chạy trên localhost ok. ;)
Nhưng khi chạy trên internet thì thế nào?
Mình xài win2k3, khi gõ domain thì nó chạy thẳng vào www của Appserv thôi. Nên chỉ dùng được 1 site.
Nếu chạy trên internet mình có cần vào thư mục ./etc chỉnh file host của windowns kg?
IP 127.0.0.2 mình thay bằng IP của domain hay sao?
Khi vào domain mình thấy rất nhiều IP, trong đó cho Windows và linux. Không rõ là dùng IP nào? Có domain không thấy IP thì sao?(có cần mục này kg?)
Mình rất mơ hồ xin hướng dẫn rõ, xin cám ơn! :)
Mình làm thế này:

# Virtual hosts
NameVirtualHost mydomain.com:80
<VirtualHost mydomain.com>
DocumentRoot c:/Appserv/www/mydomain
ServerName www.mydomain.com
# Other directives here
</VirtualHost>
#133126 gửi bởi xuanthanhyt
Ngày 25 Tháng 01 2013 , 01:34
Mình cài VertrigoServ xong roi nhưng khi gõ đường link localhost thì nó báo lỗi :
Không thể kết nốiFirefox không thể tạo kết nối tới máy chủ tại localhost.

Trang có thể bị gián đoạn tạm thời hoặc do quá tải. Hãy thử lại trong chốc lát.
Nếu bạn không thể mở bất kì trang nào, hãy kiểm tra kết nối mạng của bạn.
Nếu máy tính hoặc mạng của bạn được bảo vệ bởi tường lửa hoặc proxy, hãy chắc chắn rằng Firefox được phép truy cập Web.

Ai biết bị sao không giúp mình với.