Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ dành để viết các bài viết hướng dẫn sử dụng NukeViet 3.x. Vui lòng không mở các chủ đề mới nhằm thảo luận, hỏi đáp... tại đây. Các thảo luận và hỏi đáp liên quan đến các hướng dẫn vui lòng trả lời vào các chủ đề có hướng dẫn đó.
- Ban Quản Trị cũng khuyến khích tất cả các thành viên hoàn thiện các bài viết bổ ích của mình và đưa lên Thư viện tài liệu mở về NukeViet tại địa chỉ http//wiki.nukeviet.vn
#106225 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 31 Tháng 12 2011 , 07:14
b1. mở themes/theme_ban/theme.php tìm đoạn
tìm đoạn

Mã: Chọn hết
global $home, $array_mod_title,......


tùy vào theme mà có sự sắp sếp khác nhau của các biến nên các bạn chú ý có global ngay đầu là dc nó ở đoạn đầu tiên luôn đó, bạn thêm vào biến $db vào bất kỳ chỗ nào trên nó ví dụ global $db,$home,.............

bước 2: tìm đoạn
Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'SITE_NAME', $global_config['site_name'] );

thêm xuống dưới đoạn này
Mã: Chọn hết
$sql = "SELECT `uid`, `full_name` FROM `" . NV_SESSIONS_GLOBALTABLE . "` WHERE `onl_time` >= " . (NV_CURRENTTIME - NV_ONLINE_UPD_TIME);
$query = $db->sql_query( $sql );
$count_online = $users = $bots = $guests = 0;
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
++$count_online;
if ( $row['uid'] != 0 ) ++$users;
else
{
if ( preg_match( "/^bot\:/", $row['full_name'] ) ) ++$bots;
else ++$guests;
}
}
$xtpl->assign( 'COUNT_ONLINE', $count_online );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
if ( $users )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_USERS', $users );
$xtpl->parse( 'main.users' );
}
if ( $guests and $guests != $count_online )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_GUESTS', $guests );
$xtpl->parse( 'main.guests' );
}
$date = nv_date( 'd-m', NV_CURRENTTIME );

$sql = "SELECT `userid`, `username`, `birthday` FROM `" .NV_USERS_GLOBALTABLE."`";
$query = $db->sql_query( $sql );
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
$row['birthday'] = nv_date( 'd-m', $row['birthday'] );
if($date==$row['birthday'])
{
$xtpl->assign( 'user_bithday', $row['username'] );
$xtpl->parse( 'main.bithday.loop' );
}
if($date==$row['birthday'])
$xtpl->parse( 'main.bithday' );
}Tiếp theo mở footer.tpl hoạc bất kỳ file layout nào tùy bạn

thêm vào đoạn này tại vị trí bạn muốn thể hiện
Mã: Chọn hết
<span>{LANG.online} :{COUNT_ONLINE}</span>
<!-- BEGIN: users -->
<span>{LANG.users} : {COUNT_USERS}</span>
<!-- END: users -->
<!-- BEGIN: guests -->
<span>{LANG.guests} : {COUNT_GUESTS}</span>
<!-- END: guests -->
<!-- BEGIN: bithday -->
<span> Chúc mừng sinh nhật: <!-- BEGIN: loop -->{user_bithday},<!-- END: loop --></span>
<!-- END: bithday -->


việc css sao cho đẹp là ở các bạn nhé

Chúc các bạn thành công demo mẫu
mau.jpg
Đính kèm
(6.36 KB) Đã tải về 794 lần

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#106245 gửi bởi duongnguyen
Ngày 31 Tháng 12 2011 , 12:37
Khi vào footer.tpl mình thêm :
Mã: Chọn hết
<span><img src="/themes/forum/images/online/today.png" width="16" height="16" alt="{LANG.today}" />{LANG.today} : {COUNT_DAY}</span>

Ra site xem chỉ thấy chữ "Hôm nay" mà không thấy số lượng. Bạn chỉ giúp phải chỉnh chỗ nào nữa. Thanks
#106248 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 31 Tháng 12 2011 , 13:34
oái mình có nói là mình chèn đếm ngày đâu nhỉ :))
để làm được việc này bạn cần truy xuất bẳng couter thì mới có thể xuất được như vậy :)

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#106258 gửi bởi ldbienhac
Ngày 31 Tháng 12 2011 , 21:29
cái này xuất hiện 1 lỗi, đó là nếu thành viên khi đăng ký không khai báo ngày tháng năm sinh thì tất cả họ đều được chúc mừng sinh nhật (ngày nào cũng sinh nhật :)) quá đã =)) )

Website Nukeviet 3.4.01.r1758: http://thcsttgiolinh.edu.vn
#106263 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 31 Tháng 12 2011 , 23:36
oái sao thế được nhỉ đã
Mã: Chọn hết
if($date==$row['birthday'])
không đúng thì làm gì có đâu quên cũng chẳng test nữa :))

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/
#106357 gửi bởi kiepgiangho79
Ngày 02 Tháng 01 2012 , 08:53
ldbienhac đã viết:cái này xuất hiện 1 lỗi, đó là nếu thành viên khi đăng ký không khai báo ngày tháng năm sinh thì tất cả họ đều được chúc mừng sinh nhật (ngày nào cũng sinh nhật :)) quá đã =)) )

đúng đó, mong bác coi lại xem sao

https://www.facebook.com/gioithieunhadattanan
Hãy Cùng Nhau Hướng Về Hoàng Sa - Trường Sa
Paracel islands and Spratly islands belong to Viet Nam :)
Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam :)
هوانغ سا وترونغ سا هما جزر في فييت نام :)
#106641 gửi bởi ltct
Ngày 05 Tháng 01 2012 , 22:22
UNREAD_POSTgửi bởi DuongNguyen » 03 Tháng 1 2012, 09:48
Có ai biết chèn code thống kê số lượng truy cập ngày không?


Bạn mở file theme/theme của bạn/theme.php tìm dòng :

Mã: Chọn hết
$xtpl->assign( 'THEME_IMG_CRONJOBS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?second=cronjobs&amp;p=" . nv_genpass() );


và thêm xuống dưới đoạn code :

Mã: Chọn hết
$sql = "SELECT `c_type`, `c_val`, `c_count` FROM `" . NV_COUNTER_TABLE . "`";
$query = $db->sql_query( $sql );

while ( list( $c_type, $c_val, $c_count ) = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
if ( $c_type == 'day' and $c_val == date( 'd', NV_CURRENTTIME ) )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_DAY', $c_count );
}
elseif ( $c_type == 'month' and $c_val == date( 'M', NV_CURRENTTIME ) )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_MONTH', $c_count );
}
elseif ( $c_type == 'total' and $c_val == 'hits' )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_ALL', $c_count );
}
}

$sql = "SELECT `uid`, `full_name` FROM `" . NV_SESSIONS_GLOBALTABLE . "` WHERE `onl_time` >= " . (NV_CURRENTTIME - NV_ONLINE_UPD_TIME);
$result = $db->sql_query ( $sql );
$query = $db->sql_query( $sql );
$count_online = $users = $bots = $guests = 0;
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
++$count_online;
if ( $row['uid'] != 0 ) ++$users;
else
{
if ( preg_match( "/^bot\:/", $row['full_name'] ) ) ++$bots;
else ++$guests;
}
}
$xtpl->assign( 'COUNT_ONLINE', $count_online );
$xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
if ( $users )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_USERS', $users );
$xtpl->parse( 'main.users' );
}
if ( $guests and $guests != $count_online )
{
$xtpl->assign( 'COUNT_GUESTS', $guests );
$xtpl->parse( 'main.guests' );
}
$date = nv_date( 'd-m', NV_CURRENTTIME );

$sql = "SELECT `123456userid`, `username`, `birthday` FROM `" .NV_USERS_GLOBALTABLE."`";
$query = $db->sql_query( $sql );
while ( $row = $db->sql_fetchrow( $query ) )
{
$row['birthday'] = nv_date( 'd-m', $row['birthday'] );
if($date==$row['birthday'])
{
$xtpl->assign( 'user_bithday', $row['username'] );
$xtpl->parse( 'main.bithday.loop' );
}
if($date==$row['birthday'])
$xtpl->parse( 'main.bithday' );
}


Tiếp theo Bạn mở file theme/theme của bạn/footer.tpl thêm dòng :

Mã: Chọn hết
<span>{LANG.online} : <strong>{COUNT_ONLINE}</strong></span> | {LANG.today} :<strong> {COUNT_DAY}</strong><span> | {LANG.hits} : <strong>{COUNT_ALL}</strong></span><br />
</p><br>

<div class="fl">
<p class="footer">
<b>Chúc Mừng Sinh Nhật :</B>
<!-- BEGIN: bithday -->
<span> <!-- BEGIN: loop -->{user_bithday},<!-- END: loop --></span>
<!-- END: bithday -->

http://www.dauantinhyeu.org/ The Official Of Dấu Ấn Tình Yêu http://www.dauantinhyeu.org/media/ Trang Nhạc Thánh Ca Karafun.