Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc chia sẻ các theme... đã hoàn thiện (nhưng chưa được duyệt tại NukeViet Store http//nukeviet.vn/vi/store/) để mọi người tải về sử dụng thử và đóng góp ý kiến hoàn thiện module.
- Vui lòng không gửi các câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp vào đúng chủ đề, Không tạo các câu hỏi mới tại đây! Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#107483 gửi bởi yugif500
Ngày 16 Tháng 01 2012 , 22:51
Còn vài ngày nữa là tết, tặng các bác 1 themes trong suốt, với hy vọng qua năm mới mọi điều thật tinh khiết và tốt lành! Nếu thích thì thanks cái nhé! Có thời gian tôi sẽ rip tiếp một số theme độc nữa để chia sẻ.
Đính kèm
(171.91 KB) Đã tải về 700 lần
(3.18 MB) Đã tải về 432 lần