Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát tluanajthemeblock và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho block nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#113156 gửi bởi ldbienhac
Ngày 10 Tháng 04 2012 , 09:32
jonhnypham đã viết:sao em úp file lên nó lại bảo là Lỗi: Hệ thống không thể xác định được định dạng của file tải lên vậy, thầy giúp em với

bạn up file với định dạng gì? bạn nên vào phần cấu hình upload để hiệu chỉnh các định dạng file được phép tải lên.

Website Nukeviet 3.4.01.r1758: http://thcsttgiolinh.edu.vn
#118412 gửi bởi vingheo
Ngày 19 Tháng 06 2012 , 04:30
Block này mình làm trên NV 3.4, modun law 2.2 (mới nhất):
Block làm được, nhưng khi nhấp vào link thì ko chuyển đến file view.html mà chuyển đến file main.html của modun laws. Ai biết chỉ giùm mình. thanks

Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#118511 gửi bởi ldbienhac
Ngày 20 Tháng 06 2012 , 09:33
vingheo đã viết:Block này mình làm trên NV 3.4, modun law 2.2 (mới nhất):
Block làm được, nhưng khi nhấp vào link thì ko chuyển đến file view.html mà chuyển đến file main.html của modun laws. Ai biết chỉ giùm mình. thanks

bạn mở file module.block_lastestlaws.php tìm dòng này:
Mã: Chọn hết
$row ['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=" . $catalias . '/' . $row ['alias'];

Thay bằng dòng này:
Mã: Chọn hết
$row ['link'] = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=view-" . $catalias . '/' . $row ['alias'];

Website Nukeviet 3.4.01.r1758: http://thcsttgiolinh.edu.vn