#179319 gửi bởi tcboy1
Ngày 06 Tháng 08 2016 , 04:32
Chào tất cả Anh chị,!
Tình hình là em mới bập bẹ bước vào quá trình lập website , nên chưa biết được nhiều ,do vậy em rất mong được sự chỉ dạy từ các anh chị !
hiện tại thì em tải về cài thành công và trong quá trình lên nội dung! nhưng đến phần thay đổi nội dung trên phần menu ngang trên cùng thì không biết chỉnh sửa ở đâu cả ! do vậy rất mong được sự giúp đỡ từ mọi người ! em xin cảm ơn tất cả các Anh,chị! thân ai
#179332 gửi bởi ntd102
Ngày 06 Tháng 08 2016 , 22:23
Bạn vào admin => vào mục Menu Site và tùy chỉnh trong đó.

~O) http://tamnhintheky.com Học hỏi, chia sẽ cntt...
:x http://vienthongtindat.com Camera, bộ đàm, tuần tra, giám sát, chuông báo...
>:) http://zooypatrol.com .vn Máy tuần tra giám sát Zooy
:D http://zacda.com Cho thuê trang phục biểu diễn
#179334 gửi bởi ntd102
Ngày 06 Tháng 08 2016 , 22:39
Đây là code share à!
Thế thì thường họ thêm nó trong file header.tpl của layout (theme). Vô đó mà sửa

~O) http://tamnhintheky.com Học hỏi, chia sẽ cntt...
:x http://vienthongtindat.com Camera, bộ đàm, tuần tra, giám sát, chuông báo...
>:) http://zooypatrol.com .vn Máy tuần tra giám sát Zooy
:D http://zacda.com Cho thuê trang phục biểu diễn
#179338 gửi bởi tcboy1
Ngày 07 Tháng 08 2016 , 00:48
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{THEME_PAGE_TITLE}
{THEME_META_TAGS}
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/template.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/images/css/menu.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/script20120112.js"></script>
<style>
.top1 .left {float: left; width: 270px; height: 70px; display: block;}
.top1 .left a{ padding: 20px 0px 0px 9px; display: block;}
div.textnd h1{ margin: 15px 0px 5px; line-height: 28px; font-size: 24px; font-weight: bold;}
div.tag{ margin: 18px 0px 5px;}
</style>

<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/ie6.css" />
<script type="text/javascript" src="/js/fix-png-ie6.js"></script>
<script type="text/javascript">
DD_belatedPNG.fix('#');
</script>
<![endif]-->

</head>
<body>
<noscript>
<div id="nojavascript">{THEME_NOJS}</div>
</noscript>
<div class="nav_menu">
<!-- Begin header -->
<div id="mainmenu"><div class="top2"><ul class="menumain clearfix">
<li class="active item1"> <h1><a href="{THEME_SITE_HREF}"> <span> FOXPLUS <span class="vnhome">Việt Nam</span> </span> </a></h1></li>
<script type="text/javascript"> topmenu(136,1); </script></ul></div></div><div id='submenu'>
<div class='sub_mnt'><div class='left'><ul><li class='phome'>
<a href='{THEME_SITE_HREF}' >Trang chủ</a></li>
<li class='ct'><a href='/contact.html' >Liên hệ</a></li>
<li><a href='/banners.html' >Quảng Cáo</a></li><li class='vbrss'>
<a href='/rss.html' >FoxPlus RSS</a></li></ul>
<div class="like-google like-googlehome">
<!-- Đặt thẻ này ở nơi bạn muốn nút +1 hiển thị -->
<g:plusone size="small" annotation="none"></g:plusone>

<!-- Đặt cuộc gọi hiển thị này ở nơi thích hợp -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'vi'};

(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
</script>
</div></div>
<div class="righthome weather-wap">
<div class="weather">
<div class="weather-info2">
<div id="pscroller22" class="weather1">

</div>
</div>
</div><script>
box_weather_city();
</script></div></div></div>

<!-- End header-->
</div>
<div style="width:140px; height:100%; position:fixed; top:50px;left:0; display:none" id="idleft" align="center">[BANNER_LEFT]</div>
<div style="width:140px; height:100%; position:fixed; top:50px;right:0; display:none" id="idright" align="center">[BANNER_RIGHT]</div>
<div id="container">
<div id="header">
<div id="banner_top2">
[BANNER_TOP]
</div>
<div id="logo">
<a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="{LOGO_SRC}" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /></a>
</div>
<div id="banner_top">
[BANNER_TOP]
</div>
</div>

<div id="message">
<div class="clock fl clearfix">
[SHOP_CART]
</div>
<div class="fr">
<form action="/" method="get" class="search clearfix" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<input type="hidden" id="topmenu_search_checkss" value="{CHECKSS}" />
<input class="txt fl" type="text" onfocus="if(this.value=='{LANG.search}...'){this.value='';}" onblur="if(this.value==''){this.value='{LANG.search}...';}" value="{LANG.search}..." name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" />
<input class="submit fl" type="button" value="" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit" onclick="{THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}"/>
<a href="/rss.html" class="fl"><img src="/themes/forum/images/rss.png" alt="rss"/></a>
</form>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
[HEADER]
<div class="clear"></div>

[PROD_CENTER]
<div class="clear"></div>
{THEME_ERROR_INFO}
#179339 gửi bởi tcboy1
Ngày 07 Tháng 08 2016 , 00:50
phần header của em đây nhưng sao không thấy phần HTLM để thay đổi nội dung ah! chỉ thấy được phần dưới còn phần trên menu màu xanh thì không thây
Sửa lần cuối bởi tcboy1 vào Ngày 07 Tháng 08 2016 , 00:51, với tổng số 1 lần sửa.
#179800 gửi bởi vnn2k16
Ngày 27 Tháng 08 2016 , 22:31
Có 1 cách rất đơn giản để tùy chỉnh menu ngang trong chính admincp, không cần đụng đến code với người mới :3
Sử dụng duy nhất module Tin Tức, sau đó thêm các menu vào như 1 chuyên mục, vào menu site tạo menu mới chọn module Tin Tức là xong :3
Ví dụ thêm mấy phần liên hệ thì cũng tạo chuyên mục như vậy, phần link tĩnh thì thay bằng : contact . . . Rất đơn giản :3
Ngoài ra có thể sử dụng các module Page . . . .