Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
#139516 gửi bởi khaile
Ngày 17 Tháng 06 2013 , 23:42
Sau 1 thời gian sử dụng giờ mình đang sử dụng 1 website thiết kế bằng nukeviet để seo
Nhưng khi làm seo thấy có 1 bất hợp lý trong code mà chưa biết cách khắc phục, mình đề xuất lên đây để mọi người xem xét trợ giúp
1- title của cataloge, module... theo dạng pagetitle-sitename, cái này nên chỉ để pagetitle (khắc phục vào Cấu hình title xóa -sitename là ok )

2. keyword: cũng theo dạng keyword cataloge hoặc bài viết + keyword của trang, như vậy sẽ có các từ khóa trùng lặp nhau
Hiện tại mình muốn góp ý bỏ phần từ khóa của site khi vào từng bài viết hoặc module

vào includes/core/user_functions.php
thấy có đoạn này
Mã: Chọn hết
$kw = array();
if( ! empty( $key_words ) ) $kw[] = $key_words;
if( ! empty( $module_info['keywords'] ) ) $kw[] = $module_info['keywords'];
if( ! empty( $global_config['site_keywords'] ) ) $kw[] = $global_config['site_keywords'];
if( ! empty( $kw ) )
{
$kw = array_unique( $kw );
$kw = implode( ",", $kw );
$kw = preg_replace( array( "/[ ]*\,[ ]+/", "/[\,]+/" ), array( ",", "," ), $kw );
$key_words = nv_strtolower( strip_tags( $kw ) );
$return .= "<meta name=\"keywords\" content=\"" . $key_words . "\" />\n";
}


mình xóa
Mã: Chọn hết
if( ! empty( $global_config['site_keywords'] ) ) $kw[] = $global_config['site_keywords'];


thì ra trang chủ mất keyword, các trang con đã hiển thị chỉ keyword của mình ko dính thêm key của site
xin mọi người chỉ cách khắc phục để trang chủ có thể hiện keyword
Thanks
#143276 gửi bởi bungbu84
Ngày 14 Tháng 08 2013 , 00:48
^^ Thực ra theo mình thì bạn không cần xóa cái đó đi. Bạn thử thêm
Mã: Chọn hết
$global_config['site_keywords'] = "";

vào trong 2 thẻ điều kiện trên thử xem kết quả sẽ như thế nào. ;;)

-----------------------------------