#187869 gửi bởi lehai888
Ngày 04 Tháng 02 2018 , 05:48
Hiện tại em đang chạy web trên nền Nukeviet eGovernment, giao diện nguyên không chỉnh sửa gì nhưng trong khi làm có 1 lỗi nhỏ như sau. Ở phần đầu bài viết em trình bày kiểu: [Tên Công ty] bôi đâm, nền đỏ. Bài viết hiển thị rất oke, nhưng phần block nó lại không hiển thị ra được mà hiển thị ký tự khoảng trắng như dưới hình minh họa.

Em nhờ trợ giúp của các cao thủ với ạ!

Link 2 hình minh họa đây ạ!

https://www.facebook.com/ledinhhai/posts/2009275309100479
#187872 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 04 Tháng 02 2018 , 22:50
lehai888 đã viết Hiện tại em đang chạy web trên nền Nukeviet eGovernment, giao diện nguyên không chỉnh sửa gì nhưng trong khi làm có 1 lỗi nhỏ như sau. Ở phần đầu bài viết em trình bày kiểu: [Tên Công ty] bôi đâm, nền đỏ. Bài viết hiển thị rất oke, nhưng phần block nó lại không hiển thị ra được mà hiển thị ký tự khoảng trắng như dưới hình minh họa.

Em nhờ trợ giúp của các cao thủ với ạ!

Link 2 hình minh họa đây ạ!

https://www.facebook.com/ledinhhai/posts/2009275309100479

Bạn cho link site đi


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187874 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 04 Tháng 02 2018 , 23:43
Bạn thử sửa lại bài viết, chọn chế độ xem nguồn HTML.
Sau đó xoá cái ký tự lỗi đi xem sao.
nbsp tương ứng với ký tự khoảng trắng.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#187876 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 05 Tháng 02 2018 , 06:37
Trước và sau chữ than của bạn có khoảng cách dược encode bằng  
<strong><span style="background-color:rgb(231, 76, 60);">&nbsp;Than Thống Nhất&nbsp;</span></strong>

Bạn xóa nó đi là được vì phần text đó bạn đang xài mã HTML, trong block kia nó có cắt ký tự nên không thể để mã HTML được nó strip các tag và thực hiện htmlspecichals

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com