#170431 gửi bởi ttal
Ngày 08 Tháng 07 2015 , 02:41
Có một số website chạy nguồn link m3u8 rất tốt nhưng khi lấy được link m3u8 đó thì lại bị chặn bởi file crossdomain.xml
Mong các cao thủ hướng dẫn cách vượt qua file đó để play link của những site đó với