Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#193250 gửi bởi asdf
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 07:56
Trong module Công văn đi-đến có mục PHÒNG BAN (bảng nv4_vi_dispatch_departments). Có nhập tên Lãnh đạo Phòng ban.
Khi thêm văn bản mới mục Người ký văn bản muốn 'load' tên lãnh đạo Phòng ban thay cho việc nhập Tên người ký.

Mong giúp đỡ. Xin cảm ơn ah.