#169587 gửi bởi mysql
Ngày 08 Tháng 06 2015 , 03:47
Em là lính mới sử dụng nukeviet, e đang mắc phần thay banner cho web. Cụ thể em muốn làm cái banner giống như trang www.truongchinhtribg.gov.vn ! banner rất đẹp. Xin lỗi admin trang web cho em sử dụng cách làm banner đó. Mong các pro quan tâm giúp đỡ. Thanks!

Chốt là em muốn làm banner như trang http://www.truongchinhtribg.gov.vn . Mong các pro giúp đỡ code. Thanks!