Nội quy chuyên mục: [bj5ed6xls]- Gửi yêu cầu, đề xuất lên Ban Quản Trị[/bj5ed6xls] Vui lòng xem qua các yêu cầu, đề xuất đã được gửi lên; nếu nó trùng với yêu cầu của bạn thì hãy bỏ phiếu bằng cách trả lời topic đó với ý kiến [bj5ed6xls]đồng ý hoặc phản đối[/bj5ed6xls] việc bổ sung tính năng đó.
+ Tên topic Ghi rõ ràng. Ví dụ Đề xuất bổ sung tính năng phân quyền quản trị trong module News.
+ Nội dung topic Mô tả, phân tính rõ ràng nội dung yêu cầu, ý tưởng áp dụng, các nội dung có liên quan khác... nhằm cung cấp cho Ban Quản Trị và các thành viên khác đầy đủ thông tin để thuyết phục mọi người đồng ý về quan điểm của bạn.
[bj5ed6xls]- Ban Quản Trị duyệt yêu cầu[/bj5ed6xls] Ban Quản Trị NukeViet sẽ xem xét để bổ sung các tính năng này dựa trên lượng người yêu cầu. Khi lượng người yêu cầu đủ lớn, tính năng yêu cầu sẽ được bổ sung cho bản phát hành NukeViet. Đừng tạo topic mới nếu yêu cầu đó đã có vì như thế yêu cầu cho tính năng bạn cần khó có đủ số phiếu bầu chọn cần thiết để nó được Ban Quản Trị xem xét.
#191634 gửi bởi vnvinhfb
Ngày 11 Tháng 07 2019 , 20:24
Hiện tại các CMS đều rất hạn chế trong việc thiết kế các website dạng sim số, rất mong được sự hổ trợ từ cộng đồng. Vì họ ko có kiến thức lập trình nên cần tìm các CMS để được hổ trợ dễ dàng. NukeViet có giao diện rất ưa nhìn, nhưng còn hạn chế các Module