Nội quy chuyên mục: - Khu vực này chỉ dành cho việc thảo luận phát triển các Module, block, theme và các tính năng mới cho hệ thống.
- Tên topic chính là tên Block, Module, Theme. Không được đặt tên Block, Module, Theme trùng với Block, Module, Theme đã có.
- Các thảo luận cho Module, block, theme nào phải được gửi ngay tại topic mà người đầu tiên gửi nó lên.
- Vui lòng không gửi câu hỏi và các yêu cầu trợ giúp tại đây. Topic vi phạm nội quy sẽ bị xóa ngay lập tức!
#143879 gửi bởi hunters49
Ngày 22 Tháng 08 2013 , 05:33
myhanh03 đã viết:Bạn hướng dẫn mình lấy code Video của báo dantri.com.vn với. Thank!

1. Module này chỉ có thể lấy tin từ một đường dẫn cụ thể, đi từ mẫu danh sách tới mẫu chi tiết. Câu hỏi của bạn không phù hợp với module này.

2. Bài hướng dẫn mình viết ở đầu topic rồi bạn xem nhé.
#144111 gửi bởi laidinhtuan
Ngày 26 Tháng 08 2013 , 02:08
hunters49 đã viết:
thanlongweb đã viết:Mình hiện tại chạy thử các link bạn để sẵn thì rất ngon nhưng mình thêm web khác lại ko dc .Bạn cho mình xin thông tin khai báo 2 web phattuvietnam.net và giacngo.vn với bạn ! Thank bạn nhiều!

Mẫu lấy tin trang chủ của http://phattuvietnam.net/

1. Thêm mẫu:

- Tên mẫu: tùy ý bạn

- Host: http://phattuvietnam.net/

- Url: http://phattuvietnam.net/

- Mẫu bao ngoài một đối tượng: .short_holder

- Mẫu liên kết một tin: .morenews_short a

- Mẫu ảnh đại diện: .image img

- Thay thế đường dẫn ảnh trong nội dung: /files/ ==> http://www.phattuvietnam.net/files/

2. Cấu trúc:

- title:
+ Mẫu cần lấy: div[style="color:#8A0000; font-size:18px;padding:10px 0 5px 0;"]

- bodyhtml:
+ Mẫu cần lấy: #article_body

Mẫu lấy tin trang chủ của http://giacngo.vn/

1. Thêm mẫu:

- Tên mẫu: tùy ý bạn

- Host: http://giacngo.vn/

- Url: http://giacngo.vn/

- Mẫu bao ngoài một đối tượng: .homectsSummary

- Mẫu liên kết một tin: .homectsHeadline a

- Mẫu ảnh đại diện: .homectsPicture

- Thay thế đường dẫn ảnh trong nội dung: /UserImages/ ==> http://giacngo.vn/

2. Cấu trúc:

- title:
+ Mẫu cần lấy: h1

- bodyhtml:
+ Mẫu cần lấy: #ContentOutter3b

Bac hunter giup em khai bao lay tin trang Baoquangninh.com.vn va trang quangninh.gov.vn voi. ca 2 trang do em deu lay 2 phan giaoduc va xa hoi Bac ah.
#144373 gửi bởi congtudoncoiht
Ngày 29 Tháng 08 2013 , 09:30
lỗi này khắc phục sao nhỉ ?

Mã: Chọn hết
Lỗi cảnh báo: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in file /modules/feednews/admin.functions.php on line 48
#144375 gửi bởi hunters49
Ngày 29 Tháng 08 2013 , 11:01
congtudoncoiht đã viết:lỗi này khắc phục sao nhỉ ?

Mã: Chọn hết
Lỗi cảnh báo: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in file /modules/feednews/admin.functions.php on line 48

Lỗi cảnh báo này mình đã trả lời ở trang 4 của topic này rồi, bạn xem lại nhé.