#181778 gửi bởi blackrose
Ngày 18 Tháng 12 2016 , 23:34
Hiện tôi đang dùng bản Nukeviet 4.1 beta 1. Đã thực hiện phân quyền trong Module News để phân biệt 3 nhóm: Người gửi/tạo bài, người sửa bài và người duyệt bài.

Tôi muốn nhóm "Người tạo bài viết" chỉ có quyền tạo và chuyển chờ duyệt đăng
Nhóm "Người sửa bài viết" được giao nhiệm vụ xem các bài viết của nhóm "Người tạo bài viết" và hiệu chỉnh (LƯU VẾT LẠI QUÁ TRÌNH HIỆU CHỈNH CỦA NHÓM NÀY, TÊN NGƯỜI HIỆU CHỈNH, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG HIỆU CHỈNH)
Nhóm "Người duyệt bài" sẽ đọc các bài viết đã được hiệu chỉnh bởi nhóm "Người sửa bài viết" và ra quyết định có đăng hay không.

Hiện tôi chưa thấy chức năng LƯU VẾT của QUÁ TRÌNH HIỆU CHỈNH trong MODULE NEWS?

Nhờ các bạn tư vấn giúp. Thanks

Sửa lần cuối bởi blackrose vào Ngày 18 Tháng 12 2016 , 23:41, với tổng số 1 lần sửa.

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>