#175703 gửi bởi danbuon
Ngày 04 Tháng 03 2016 , 11:52
Host mình cài phiên bản 4.0.23 dùng php version 5.3.29 hoặc nukeviet 4.0.27 php 5.6 đều bị hiện tượng này không biết nguyên nhân vì sao
- Khi bắt đầu install không chuyển được ngôn ngữ tiếng việt
- Cài đặt xong trang admin bị lệch Css như hình
- Không chạy được javascript trên site ( menu sổ xuống hỏng hết ) click vào không có hiện tượng gì.

Mong BQT xem giúp - website: http://congdongin.com
Lỗi Css trang đăng nhập

Cám ơn nukeviet đã cho tôi trang web này http://www.danbuon.com
#175704 gửi bởi danbuon
Ngày 04 Tháng 03 2016 , 21:19
Đã fix được lỗi các bác ợ do Cmod file và thư mục chưa chuẩn thôi !
File để 644 thư mục 755 là ok

Cám ơn nukeviet đã cho tôi trang web này http://www.danbuon.com