#182466 gửi bởi mrdanglam
Ngày 23 Tháng 02 2017 , 21:55
Đang chạy ngon l2nh, tư nhiên hôm nay báo lỗi này:
error #2036

Các anh xem gúp la lỗi gi vậy?
em chạy phiên bản: 3.4.02.r1929
EM chỉ chèn flash từ you tube vào bài viết là bị.
Mới bị từ hôm qua thôi, module video cũng bị lỗi này luôn