#136775 gửi bởi sangkien.it
Ngày 19 Tháng 04 2013 , 10:08
Bác nào fix được xin giúp đở.Mình kích hoạt cho phép đăng nhập bằng tài khoản Google nhưng không được xãy ra lỗi.Xin giúp đở
Mã: Chọn hết
User Error
You must have either https wrappers or curl enabled.
(Code: fe1d5e771be7c29b00e9550a36f98a93)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information
#137255 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 30 Tháng 04 2013 , 02:50
You must have either https wrappers or curl enabled.
trong thông báo có ghi là bạn phải bật kết nối an toàn của host lên hoặc là cURL một trong hai cái đó, nếu dùng host thì bạn phải liên hệ với bên cung cấp hosting rồi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#137753 gửi bởi sangkien.it
Ngày 10 Tháng 05 2013 , 08:56
Minh dang nhap bang Google thi co loi nhu sau:
Forbidden

You don't have permission to access /index.php on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache Server at thcslehongphong.tk Port 80
Không biết vậy là sao, xin giup đở
#171338 gửi bởi lephonghau
Ngày 02 Tháng 08 2015 , 23:29
Mình đăng nhập bằng google thì báo lỗi:
User Error
No servers found!
(Code: ff440f46fe4432704edf3e783eb331e9)
thì xử lý như thế nào? xin mọi người giúp đỡ

http://ketoanngochan.vn
http://dienlanhtiennhan.com
http://phuclocgia.vn