#187451 gửi bởi thongkeyboard
Ngày 17 Tháng 12 2017 , 22:54
Chào Quản trị diễn đàn, chào cả nhà!
Tình hình là phiên bản 4.2.01 của em bị lỗi như này:
1. Mở phần Quản lý chuyên mục trong Tin Tức thì trắng xóa luôn (file hình ảnh đính kèm) H01, giờ muốn thêm các chuyên mục con không biết làm thế nào.
2. Đăng nhập phần Quản trị ngay lúc đầu thì có dòng chữ này (file hình ảnh đính kèm) H02.
Vui lòng hỗ trợ giúp

Yêu Nuke