#181541 gửi bởi vanmaicodon
Ngày 30 Tháng 11 2016 , 00:00
Các bạn giúp mình với
Mình cài NUKEVIET 4 (v4.0.29) lỗi bước 5 : Error character set database ( Database đặt ký tự bình thường nhé )
mình đã sửa file install/config.php : $db_config['collation'] = ''; trong dấu '' thêm 1 trong 3 utf8_general_ci, utf8mb4_unicode_ci, utf8mb4_vietnamese_ci đều không được
Vào phpMyAdmin sửa Collation của phần cài đặt chung ( và cả phần database của mình ) Thành 1 trong 3 cái trên ( utf8,utf8mb4 ) đều không được.
Mình cài Xampp 3.2.2 trên windows thì cài đặt bình thường

Thông tin trên PA-Vietnam như sau :
Database server

Server: Localhost via UNIX socket
Server type: MySQL
Server version: 5.5.45-cll - MySQL Community Server (GPL)
Protocol version: 10
User: xxxxxxxxx@localhost
Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)
Web server

cpsrvd 11.60.0.25
Database client version: libmysql - 5.1.73
PHP extension: mysqli Documentation
phpMyAdmin

Version information: 4.0.10.14
Documentation
Wiki
Official Homepage
Contribute
Get support
List of changes
#181544 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 30 Tháng 11 2016 , 00:17
vanmaicodon đã viết Các bạn giúp mình với
Mình cài NUKEVIET 4 (v4.0.29) lỗi bước 5 : Error character set database ( Database đặt ký tự bình thường nhé )
mình đã sửa file install/config.php : $db_config['collation'] = ''; trong dấu '' thêm 1 trong 3 utf8_general_ci, utf8mb4_unicode_ci, utf8mb4_vietnamese_ci đều không được
Vào phpMyAdmin sửa Collation của phần cài đặt chung ( và cả phần database của mình ) Thành 1 trong 3 cái trên ( utf8,utf8mb4 ) đều không được.
Mình cài Xampp 3.2.2 trên windows thì cài đặt bình thường

Thông tin trên PA-Vietnam như sau :
Database server

Server: Localhost via UNIX socket
Server type: MySQL
Server version: 5.5.45-cll - MySQL Community Server (GPL)
Protocol version: 10
User: xxxxxxxxx@localhost
Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)
Web server

cpsrvd 11.60.0.25
Database client version: libmysql - 5.1.73
PHP extension: mysqli Documentation
phpMyAdmin

Version information: 4.0.10.14
Documentation
Wiki
Official Homepage
Contribute
Get support
List of changes

Cách làm đó là bạn vào phpmyadmin của database xem cái charset mặc định củ hosting đang đặt ở gì thì đổi về utf8


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#185684 gửi bởi jackydanh83
Ngày 25 Tháng 07 2017 , 00:41
vanmaicodon đã viết Sorry mình làm được rồi
Tại mình chưa Join database vào account MySQL
Trước đây mình xài domain miễn phí thì ko có bước này

Join database vào account MySQL là làm như thế nào vậy bạn?