#177131 gửi bởi xoideo
Ngày 23 Tháng 05 2016 , 07:07
Mình sử dụng webserver là nginx
Phiên bản NukeViet 4.0.29Kiểm tra phiên bản NukeViet
Phiên bản PHP 5.6.21
Giao thức giữa máy chủ và PHP nginx/1.9.9, fpm-fcgi
Hệ điều hành máy chủ LINUX
Phiên bản Database mysql 5.5.48-MariaDB

demo : http://new.xudoanthanhtam.vn/nv4/index.php/San-pham/nukeviet-4-0-co-gi-moi-18.html

http://xudoanthanhtam.vn
#177293 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 30 Tháng 05 2016 , 15:13
Đối với nghix, việc cấu hình rewrite khá phức tạp, đây là cấu hình mẫu, bạn có thể áp dụng nó trên hosting của mình
if ($request_filename ~ /robots.txt$){
rewrite ^(.*)$ /robots.php?action=$http_host break;
}

rewrite ^/(.*?)sitemap\.xml$ /index.php?nv=SitemapIndex break;
rewrite "^/(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.xml$" /index.php?language=$2&nv=SitemapIndex break;
rewrite "^/(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$" /index.php?language=$2&nv=$3&op=sitemap break;

if (!-e $request_filename){
rewrite (.*)(\/|\.html)$ /index.php;
rewrite /(.*)tag/(.*)$ /index.php;
}

rewrite "^/([a-z]{2})\/seek\/q\=([^?]+)$" /index.php?language=$1&nv=seek&q=$2 break;
rewrite "^/([a-z]{2})\/([a-zA-Z0-9\-]+)\/search\/q\=([^?]+)$" /index.php?language=$1&nv=$2&op=search&q=$3 break;
rewrite ^/([a-zA-Z0-9-\/]+)\/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/$2/ break;
rewrite ^/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/ break;Cần phải sửa file config của site thông qua SSH
Sửa lần cuối bởi hoaquynhtim99 vào Ngày 30 Tháng 05 2016 , 15:18, với tổng số 3 lần sửa.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#177377 gửi bởi xoideo
Ngày 01 Tháng 06 2016 , 12:05
Phan Tấn Dũng đã viết Đối với nghix, việc cấu hình rewrite khá phức tạp, đây là cấu hình mẫu, bạn có thể áp dụng nó trên hosting của mình
if ($request_filename ~ /robots.txt$){
rewrite ^(.*)$ /robots.php?action=$http_host break;
}

rewrite ^/(.*?)sitemap\.xml$ /index.php?nv=SitemapIndex break;
rewrite "^/(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.xml$" /index.php?language=$2&nv=SitemapIndex break;
rewrite "^/(.*?)sitemap\-([a-z]{2})\.([a-zA-Z0-9-]+)\.xml$" /index.php?language=$2&nv=$3&op=sitemap break;

if (!-e $request_filename){
rewrite (.*)(\/|\.html)$ /index.php;
rewrite /(.*)tag/(.*)$ /index.php;
}

rewrite "^/([a-z]{2})\/seek\/q\=([^?]+)$" /index.php?language=$1&nv=seek&q=$2 break;
rewrite "^/([a-z]{2})\/([a-zA-Z0-9\-]+)\/search\/q\=([^?]+)$" /index.php?language=$1&nv=$2&op=search&q=$3 break;
rewrite ^/([a-zA-Z0-9-\/]+)\/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/$2/ break;
rewrite ^/([a-zA-Z0-9-]+)$ /$1/ break;Cần phải sửa file config của site thông qua SSH

cái sitemap thì được nhưng cái modules search vẫn không hoạt động. Mong nhận sự hướng dẫn.
Nhân tiện cái hướng dẫn ở đây : http://wiki.nukeviet.vn/web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6
không rewrite được sitemap nhé.cái đoạn ở post này mới hiện dc sitemap


http://xudoanthanhtam.vn
#177410 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 02 Tháng 06 2016 , 11:22
Cái hướng dẫn kia là áp dụng cho NukeViet 4 thấp hơn các bản RC, ở bản RC đã thay đổi link sitemap lại nên nó không hoạt động

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#183018 gửi bởi gaudlg
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 04:13
Chào mọi người!
Hôm nay mình có lỡ đổi tên thư mục modules trong source code , xong mình vào website thấy web báo lỗi 404 nên mình đổi lại tên thư mục modules như ban đầu , nhưng trang index của website vẫn báo lỗi 404 và không hoạt động được. Tuy nhiên các trang tin tức vẫn hoạt động bình thường . Có ai biết website bị vậy là lỗi chỗ nào không ạ ? Và ai biết cách khắc phục không ạ ?
Website của mình :
- Trang index bị lỗi: http://vinhomevn.com.vn/
- Trang tin tức chạy bình thường: http://vinhomevn.com.vn/index.php/vi/tin-tuc.html
Mong được mọi người giúp đỡ.
Xin cảm ơn!