#175581 gửi bởi tuancj
Ngày 19 Tháng 02 2016 , 02:37
Cài đặt thành công, thêm file cũng thành công, nhưng khi vào site để tải file lại báo lỗi như vậy

Thông báo từ Hệ thống

Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: per_page_child in file /modules/download/funcs/viewcat.php on line 42Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Division by zero in file /includes/functions.php on line 1217Nên chú ý Nên chú ý: Undefined index: viewlist_type in file /modules/download/theme.php on line 121===kết quả không tải được;

Link test: http://chuvanan.890m.com/vi/download/PHAN-MEM-GIAO-DUC/

nhờ Admin và mọi người giúp đỡ