#187632 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 05 Tháng 01 2018 , 03:18
srrbaby đã viết Mình vào admin, trong phần Cấu hình site có phần chọn: Tên file banner của site:
Upload và chọn ảnh banner hết cả rồi, nhưng không thấy hiển thị hay có dấu hiện gì cả. Mong các bạn chỉ giúp

Bạn chọn import sau đó click chọn để nó vào trong cái form input đó chưa? và sau đó lưu lại chưa đã, vì ở trong lưu ngon lành thì ngoài site cũng ko hiển thị đâu, ngoài site bạn phải thêm code mới show dc banner trong admin


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/