#187124 gửi bởi huynhtrungbd01
Ngày 18 Tháng 11 2017 , 07:55
Xin chào mọi người ,mình đang sử dụng trang web nukeviet 4.1
khi truy cập thì nó ra trang trắng,nhưng sao khi đăng nhập trang quản trị thì trang chủ hiện ra bình thường. Mong mọi người giúp đỡ giải quyết,xin cảm ơn!
Sửa lần cuối bởi huynhtrungbd01 vào Ngày 07 Tháng 12 2017 , 20:16, với tổng số 1 lần sửa.
#187126 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 18 Tháng 11 2017 , 17:21
Bạn làm theo hướng dẫn http://dungpt.vinades.net/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html để lấy báo lỗi lúc trang trắng và gửi lên đây để hỗ trợ nhé

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#187128 gửi bởi huynhtrungbd01
Ngày 19 Tháng 11 2017 , 19:00
[Mon, 20 Nov 2017 06:54:38 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:54:38 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:54:38 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:36 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:36 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:36 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:41 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:41 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:58:41 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
[Mon, 20 Nov 2017 06:59:15 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 64]
[Mon, 20 Nov 2017 06:59:15 +0700] [14.164.161.106] [Notice(8): Undefined index: shops] [FILE: /modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php] [LINE: 65]
[Mon, 20 Nov 2017 06:59:15 +0700] [14.164.161.106] [Error(1): Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vattudie_nlanhbinhduong.nv4__catalogs' doesn't exist' in /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php:228
Stack trace:
#0 /home/vattudie/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(79): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'shops')
#2 /home/vattudie/public_html/modules/shops/blocks/global.block_catalogs.php(160): nv_pro_catalogs(Array)
#3 /home/vattudie/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/vattudie/...')
#4 /home/vattudie/public_html/themes/default/theme.php(252): nv_blocks_content('...')
#5 /home/vattudie/public_html/modules/page/funcs/main.php(124): nv_site_theme('
#6 /home/vattudie/public_html/index.php(265): require('/home/vattudie/...')
#7 {main}
thrown] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
#187129 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 11 2017 , 19:28
Cái này bạn thử xóa block global.block_catalogs.php của module shops thêm lại xem sao.
Khi bị trang trắng thì kiểm tra xem khu vực nào bị ví dụ trang chủ bị, khi vào phần thành viên ngoài site, phần news, phần feeds... cả phần shops ngoài site xem có bị không.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#187312 gửi bởi huynhtrungbd01
Ngày 05 Tháng 12 2017 , 20:20
mình làm được rồi,do trong thiết lập quyền xem của module shop đang ở tùy chọn quản trị tối cao truy cập.mình chọn tất cả là ok.thanks a đã hỗ trợ.
#194404 gửi bởi phanlongg
Ngày 13 Tháng 09 2020 , 08:11
Bà con chỉ hộ e cách khắc phục lỗi này ạ
#0 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php(228): PDO->query('SELECT catid, p...')
#1 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/modules/news/blocks/global.block_groups_marquee.php(139): NukeViet\Cache\Files->db('SELECT catid, p...', 'catid', 'news')
#2 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/includes/core/user_functions.php(187): include('/home/ttbtxhbac...')
#3 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/themes/default/theme.php(337): nv_blocks_content('...')
#4 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/public_html/modules/contact/funcs/main.php(262): nv_site_theme('<div class="pag...', true)
#5 /home/ttbtxhbacl/domains/ttbtxhbaclieu.com.vn/pub] [FILE: /vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php] [LINE: 228]
#194441 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 20 Tháng 09 2020 , 02:54
Nội dung bạn copy không đầy đủ không thấy được lỗi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com