#177160 gửi bởi yeunukeviet
Ngày 24 Tháng 05 2016 , 23:44
Cài mới bản 4028 và 4029 lên host với PHP 5.6, chưa thêm bớt, thay đổi gì.

Không hiểu sao ở module news bản 4029 cũng như 4028 khi chọn layout main-left-right hay body-left-right , hoặc main-right tôi đều không lưu được.

Không biết do bị lỗi hay với theme mặc định nó chỉ được mỗi left-main-right thôi? Hoặc phải chỉnh như thế nào nó mới cho lưu lại?
Sửa lần cuối bởi yeunukeviet vào Ngày 25 Tháng 05 2016 , 00:05, với tổng số 1 lần sửa.

http://nguoiviet.de
#177165 gửi bởi yeunukeviet
Ngày 25 Tháng 05 2016 , 00:30
Kenny Nguyễn đã viết Anh có link chứ ?
Em test localhost thấy vẫn cấu hình được. Anh cấu hình như thế nào ?
Có thể mô tả lại không ?

Mình cài thử trên host:

http://mv2045.1blu.de/nv/4029/

Lúc đầu chon mỗi function main, không được. Sau chọn tất tần tật các function cũng ko được.

Cài mới toanh, 100% tương thích, không hề có lỗi gì, chưa thay đổi gì.

Làm sao để gửi cho chú em cái pass để chú em vào chỉnh thử nhi?

Sửa lần cuối bởi yeunukeviet vào Ngày 25 Tháng 05 2016 , 00:31, với tổng số 2 lần sửa.

http://nguoiviet.de
#177174 gửi bởi yeunukeviet
Ngày 25 Tháng 05 2016 , 03:41
Kenny Nguyễn đã viết Anh gửi thông tin qua email: nguyentiendat713 amóc gmail.com
Em tìm hiểu xem sao. :D

Gửi rồi đấy.

Xin cảm ơn Kenny trước.

Sửa lần cuối bởi yeunukeviet vào Ngày 25 Tháng 05 2016 , 03:44, với tổng số 1 lần sửa.

http://nguoiviet.de