Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#132250 gửi bởi conguyenict
Ngày 10 Tháng 01 2013 , 04:02
Cái này đã có trên diễn đàn rồi, nhưng mình trả lời luôn cho bạn đỡ mất thời gian.
Để đặt hàng không cần đăng nhập bạn tìm file order.php của module shop theo đường dẫn ...\modules\shops\funcs Và xóa đoạn code này đi nhé
Mã: Chọn hết
if ( ! defined( 'NV_IS_USER' ) )
{
$redirect = NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=cart";
Header( "Location: " . NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_NAME_VARIABLE . "=users&" . NV_OP_VARIABLE . "=login&nv_redirect=" . nv_base64_encode( $redirect ) );
die();
}


(Chú ý khi tìm kiếm đoạn code này nằm ngay trên đầu thôi nhé)
Chúc bạn thành công!
#135471 gửi bởi ngoclan
Ngày 23 Tháng 03 2013 , 21:53
Phải kiểm tra giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, xem hàng bạn đặt đã có và đúng chưa lúc đó bạn mới tiến hành nhấn nút đặt hàng và sẽ hiện thông tin người đặt hàng.

Hãy ủng hộ tớ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN: http://quangtri48h.com http://sieuthi.oni.cc/forum
#160699 gửi bởi truongdai
Ngày 31 Tháng 08 2014 , 21:43
xienthung đã viết: thể chỉnh cho mọi người click vào đặt hàng thì ra form đặt hàng được không ạ? Mọi người giúp mình nhé.

bạn kiểm tra lại xem đúng không thiếu làm đúng như vậy sẽ Ok đó, còn bỏ thiếu } sẽ trắng xóa.