#120806 gửi bởi xuyenviet
Ngày 21 Tháng 07 2012 , 07:50
Mặc dù đã có nhiều bài hướng dẫn tích hợp diễn đàn vbb với nukeviet rất hay trước đó, nhưng mình thấy nó vẫn còn khá là khó đối với một số bạn hoàn toàn chưa biết gì vì chưa đi sâu vào một số chỗ nên mình xin phép viết lại.

B-1) Cài đặt nukeviet 3 bản mới nhất (NukeViet 3.4.01.r1758 - phiên bản mình hướng dẫn) nếu chưa cài đặt, hoặc nâng cấp phiên bản nukeviet đang sử dụng liên phiên bản mới nhất

B-2) Nếu chưa có diễn đàn bạn cần cài mới diễn đàn ( Xem phần cài đặt diễn đàn bằng hình ảnh tại đây) khi cài đặt phải cài vào cùng CSDL của site NukeViet, thư mục chứa diễn đàn phải ngang hàng với file index.php của NukeViet.
Ví dụ:
mình có thư mục diễn đàn là HTC đang ở trên host, thì file index.php của nuke nămg song song với thư mục HTC này

/
HTC/index của vbb
index.php của nuke


Nếu đã có diễn đàn vbb cần di chuyển code của diễn đàn vào 1 thư mục, Nếu diễn đàn và portal khác CSDL thì cần đưa về 1 CSDL và khai báo lại file kết nối CSDL của portal và diễn đàn cho đúng.

Ví dụ: Nếu các bạn đã cài vbb trước rồi và có tên data là vbb12_456 và pass là 123456 user là vbb123 thì bạn thiết lập thông số này cho nuke luôn, tức là sau khi cài xong nuke thì vào data của vbb có thêm data của nuke như hình dưới.

Hình ảnh
Khai báo cơ sở dữ liệu nằm chung vơi vbb.


B-3) Mở file includes/constants.php của nukeviet khai báo lại thông số

Mã: Chọn hết
//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "forum" );

Theo ví dụ của mình thì ở đây phải thay thành:
Mã: Chọn hết
//Thu muc chua dien dan
define( "DIR_FORUM", "HTC" );


B-4) Download file về giải nén và copy thư mục nukeviet vào thư mục chưa forum (nukeviet.zip (7.54 KiB) cập nhật ngày 06/02/2010, hỗ trợ openID trên nukeviet 3.1, 3.2, 3.3)

Khi đó phải tồn tại các file sau:
forum/nukeviet/changepass.php
forum/nukeviet/editinfo.php
forum/nukeviet/is_user.php
forum/nukeviet/login.php
forum/nukeviet/logout.php
forum/nukeviet/lostpass.php
forum/nukeviet/register.php
(thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của nukeviet 3)

Của mình là :
HTC/nukeviet/changepass.php
HTC/nukeviet/editinfo.php
HTC/nukeviet/is_user.php
HTC/nukeviet/login.php
HTC/nukeviet/logout.php
HTC/nukeviet/lostpass.php
HTC/nukeviet/register.phpB-5) Mở file data/config_global.php của nukeviet (cookie_prefix xuất hiện sau khi cài đặt xong nuke ) tìm và copy thông số cookie_prefix ghi nhớ lại thông số này để sửa lại Tên cookie của diễn đàn vbb trong forum/includes/config.php Hoặc bạn đăng nhập vào trang quản trị của nukeviet ( Admin->Cấu hình-> Cấu hình chung) kéo xuống phía dưới bạn sẻ thấy Tiến tố cookie và Tiền tố session.

B-6) mở file forum/includes/config.php
sửa giá trị: $config['Misc']['cookieprefix'] = bằng giá trị của cookie_prefix của nukeviet và thêm dấu gạch dưới.
ví dụ:
Của nuke là:
Mã: Chọn hết
$global_config['cookie_prefix'] = "nv3c_Dz3ld";

thì của vbb sẻ là:
Mã: Chọn hết
$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld_";


Chú ý: Nếu sau khi tích hợp, nếu đăng nhập giữa diễn đàn và portal phải đăng nhập lại bạn vào forum/includes/config.php sửa cookie trong vbb
Mã: Chọn hết
$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld_"

thành
Mã: Chọn hết
$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld"


B-7) Đăng nhập vào khu vực quản trị của diễn đàn vbb, vào phần Cookies and HTTP Header Options để thiết lập lại các thông số:
Hình ảnh

Để biết Cookies của Domain, bạn vào admin của nukeviet theo đường dẫn http://sitename.com/admin/index.php?nv=siteinfo
Path to Save Cookies =Thư mục lưu cookies (Xem tại phần http://sitename.com/admin/index.php?nv=siteinfo&op=system_info)
Cookie Domain = Domain lưu cookies (Xem tại phần http://sitename.com/admin/index.php?nv=siteinfo&op=system_info)
và Lưu lại các thông số này để set cho Cookies and HTTP Header Options của vbb.

B-8) Đăng nhập vào quản trị site Nukeviet kích hoạt tính năng Sử dụng thành viên của Diễn đàn (Trong phần Cấu hình của module thành viên)

Hình ảnh

B-9) vào phpmyadmin backup lại các bảng nv3_users, nv3_authors của nuke sau đó Emty bảng nv3_users, Tìm userid của thành viên nào đó trong diễn đàn mà bạn muốn trở thành quản trị tối cao của nukeviet.

Hình ảnh
Chọn nv3_users để Emty

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Sau khi Emty

Hình ảnh
Thêm id của quản trị, và ra ngoài đăng nhập lại để hệ thống tự thêm thông tin quản lý cho nuke

Mở bảng nv3_authors sửa lại dòng có admin_id= 1 thành admin_id = (userid của thành viên diễn đàn tìm được ở trên).

Hình ảnh

B-10) Đăng nhập vào khu vực quản trị của nukeviet 3 phần quản lý module cài module forum để cài module này,kích hoạt nó để có thể hiển thị link trên menu ngang của site.

B-11) Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.

Hình ảnh

Chú ý: Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên khung đăng nhập của nukeviet

Bài viết có sưu tầm và chỉnh sữa lại. Nếu có bước nào không hiểu, bạn cứ hỏi tại topic này mình sẻ giúp.
Thân.
Sửa lần cuối bởi xuyenviet vào Ngày 25 Tháng 08 2012 , 21:32, với tổng số 2 lần sửa.
#122622 gửi bởi babychanh
Ngày 15 Tháng 08 2012 , 09:47
Xin hướng dẫn kỹ bước 9. Toi khong hieu lam. Sau khi lam xong thi bi loi ko dang nhap duoc vao trang quan tri nukeviet
Bi loi nhu ben duoi:

User Error
Error no forum vbb
(Code: 3e44decdd06b1709d9fbd38cb086ddd0)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information
#122726 gửi bởi xuyenviet
Ngày 16 Tháng 08 2012 , 23:01
User Error
Error no forum vbb
(Code: 3e44decdd06b1709d9fbd38cb086ddd0)
If you have any questions about this site,
please contact the site administrator for more information

Lỗi này do bạn chưa cài đặt forum vbb , bạn xem lại phần hướng đẫn cài đặt vbb xong đã nhé.
Ở bước 9 là backup để dự phòng bảng nv3_users, nv3_authors để đề phòng bất trắc nếu không lấy được user từ vbb thôi.
#122879 gửi bởi stormlove
Ngày 20 Tháng 08 2012 , 03:00
xuyenviet đã viết:Chú ý: Nếu sau khi tích hợp, nếu đăng nhập giữa diễn đàn và portal phải đăng nhập lại bạn vào forum/includes/config.php sửa cookie trong vbb

$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld_"

thành
MÃ: CHỌN TẤT CẢ
$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld"


Mình đã làm như hướng dân nhưng vẫn bị lỗi này, đăng nhập portal xong chạy sang forum thì vẫn phải đăng nhập
#123356 gửi bởi xuyenviet
Ngày 25 Tháng 08 2012 , 21:15
stormlove đã viết:
xuyenviet đã viết:Chú ý: Nếu sau khi tích hợp, nếu đăng nhập giữa diễn đàn và portal phải đăng nhập lại bạn vào forum/includes/config.php sửa cookie trong vbb

$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld_"

thành
MÃ: CHỌN TẤT CẢ
$config['Misc']['cookieprefix'] = "nv3c_Dz3ld"


Mình đã làm như hướng dân nhưng vẫn bị lỗi này, đăng nhập portal xong chạy sang forum thì vẫn phải đăng nhập


Vấn đề về Cookie, bạn xem lại Bước 7 nhé !
#124667 gửi bởi tuanbao
Ngày 15 Tháng 09 2012 , 18:17
xuyenviet đã viết:B-9) vào phpmyadmin backup lại các bảng nv3_users, nv3_authors của nuke sau đó Emty bảng nv3_users, Tìm userid của thành viên nào đó trong diễn đàn mà bạn muốn trở thành quản trị tối cao của nukeviet.


Không rõ chỗ này lắm, mở phpmyadmin ra rồi thấy bảng nv3_users với nv3_authors nhưng không thấy chữ backup (có phải là export không?), tiếp sau đó emty thế nào? có phải delete cái đó không? tìm userid của thành viên nào đó ở đâu? làm sao tìm? xuyenviet hoặc anh em nào có thể hướng dẫn rõ hơn được không?
Đã cài xong diễn đàn mybb vào web phần tài khoản thông báo: " Chức năng quản lý thành viên hiện do diễn đàn quản lý." có phải nghĩa là trong admin nuke việt không thể thêm tài khoảng nữa phải không? Mong được giải đáp.
cảm ơn nhiều!