Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ sử dụng cho việc chia sẻ các tài liệu và hướng dẫn, vui lòng không đặt câu hỏi tại đây. Các thảo luận có liên quan vui lòng gửi đúng topic.
- Các tài liệu chính thức được cung cấp tại http//wiki.nukeviet.vn/technical_manual
#74397 gửi bởi nukevietmt
Ngày 08 Tháng 12 2010 , 01:59
Hi các bạn,
Có thể giúp mình rip theme trang www.nhadatvang.vn
Trang này về bất động sản, các thành viên có thể đăng tin, sửa tin của mình chứ không thể sửa,xóa tin của thành viên khác. Cái này hiện nay nukeviet 3.0 cũng vẫn bị, phần quyền chưa triệt để trong Module News, thành viên này vẫn có thể thay đổi, sửa, xóa tin của thành viên khác đăng...

Many Thanks.